Inhoudsopgave:

Wat doet een adviesraad?

  • Levert een bijdrage aan het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners van de gemeente, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen/individuen in de samenleving.
  • Adviseert over het maatschappelijk meedoen van verschillende groepen in de samenleving op basis van eigen kunnen.
  • De gezondheid van iedereen verbeteren en sociaal economische gezondheidsverschillen terugdringen.
  • De adviesraad is onafhankelijk en kan op eigen initiatief allerlei relevante en interessante onderwerpen bespreken en op de lokale agenda zetten.

Samenstelling adviesraad

De nieuwe adviesraad bestaat uit 15 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Meer informatie?

Ga naar de website van Adviesraad voor het Sociaal Domein.