Inhoudsopgave:

Wat doet een adviesraad?

  • Helpt mee zodat inwoners zich zelf kunnen redden en eigen verantwoordelijkheid nemen, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen/individuen.
  • Adviseert over het meedoen van verschillende groepen in de samenleving op basis van wat zij kunnen.
  • De gezondheid van alle inwoners verbeteren en sociaal economische gezondheidsverschillen terugdringen.
  • De adviesraad is onafhankelijk en kan op eigen initiatief allerlei belangrijke en interessante onderwerpen bespreken en op de lokale agenda zetten.

Samenstelling adviesraad

Deze bestaat uit 15 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Meer informatie?

Ga naar de website van Adviesraad voor het Sociaal Domein.