Snel naar:

Wat doet een adviesraad?

  • De adviesraad levert een bijdrage aan het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners van de gemeente, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen/individuen in de samenleving.
  • De adviesraad adviseert over het maatschappelijk meedoen van verschillende groepen in de samenleving op basis van eigen kunnen.
  • De adviesraad wil de gezondheid van iedereen verbeteren en sociaal economische gezondheidsverschillen terugdringen.
  • De adviesraad is onafhankelijk en kan op eigen initiatief allerlei relevante en interessante onderwerpen bespreken en op de lokale agenda zetten.

Meer informatie?

Ga naar de website van Adviesraad voor het Sociaal Domein.