Inhoudsopgave:

Inwoners denken mee

Als inwoner van de gemeente Leeuwarden heeft u dit jaar een vragenlijst in kunnen vullen over wat u belangrijk vindt op gebied van verkeer en vervoer. Ruim 1.000 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Op 27, 28 en 20 november 2023 waren er mobiliteitscafe’s waar inwoners informatie kregen en vragen konden stellen. Ook hebben we onderzoek en analyses uitgevoerd. De uitkomsten zijn verwerkt in 7 uitgangspunten. Hierbij staat leefkwaliteit centraal.

De 7 uitgangspunten

  1. Elk dorp wordt verbonden met een doorfietsroute, regionaal OV, en er komt een P&R aan de stadsring.
  2. 30 kilometer per uur wordt de standaard in bewoond gebied. Wandelaars en fietsers krijgen voorrang.
  3. De stadsring wordt beter oversteekbaar. Doorgaand verkeer gaat via de Haak om Leeuwarden.
  4. Het centrum van Leeuwarden krijgt meer verblijfskwaliteit. Wandelen staat daar op de eerste plaats. Vanaf de stadsring ga je naar de parkeergarages in het centrum. De stadsring wordt hiermee een Parkeerring.
  5. De binnenstad wordt groener: straatparkeren gaat steeds meer naar parkeergarages en P&R-hubs. Zo krijgt het centrum meer ruimte voor groen, wandelen, ontmoeten en fietsparkeren (parkeren voor invaliden en laden/lossen blijft wel).
  6. De wijken en dorpen worden groener met minder parkeerhinder dankzij parkeerbeleid en wijkhubs.
  7. Ruimtelijke inbreiding binnen bewoond gebied helpt duurzame mobiliteit.

Tijdens de mobiliteitscafé’s werd een presentatie (PDF, 8.83 MB) gehouden over de 7 uitgangspunten.

Reageren op het beleidskader

U kunt het beleidskader bekijken van donderdag 25 april tot en met donderdag 5 juni. U kunt de plannen ook bekijken op het gemeentehuis in Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof 2). Bent u het dan met bepaalde punten niet eens? Dan kunt u uw reactie geven door een officiële zienswijze in te dienen. De reacties worden door het college van burgemeester en wethouders meegenomen als het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inloopbijeenkomst op 14 mei

Wilt u liever nog een toelichting op het Beleidskader Mobiliteit? Dat kan tijdens de inloopbijeenkomst op 14 mei. U kunt tijdens deze bijeenkomst de plannen bekijken en vragen stellen aan medewerkers van gemeente Leeuwarden. Op twee momenten tijdens deze avond is er een presentatie over het nieuwe beleidskader. Meer informatie over de inloopbijeenkomst volgt binnenkort op deze pagina.

Planning

  • Van 25 april tot 6 juni ligt het beleidskader ter inzage.
  • Inloopbijeenkomst voor inwoners op 14 mei.
  • In juli 2024 wordt het beleidskader voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij stellen het kader uiteindelijk vast.

Nieuwsbrieven

Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Stuur een e-mail naar mobiliteit@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.