Inhoudsopgave:

Mobiliteitscafé

De toekomst van verkeer en vervoer

Als inwoner van de gemeente Leeuwarden heeft u dit jaar een vragenlijst in kunnen vullen over wat u belangrijk vindt op gebied van verkeer en vervoer. Ruim 1.000 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Ook hebben we onderzoek en analyses uitgevoerd. De uitkomsten zijn verwerkt in 7 principes. Hierbij staat leefkwaliteit centraal.

Mobiliteitscafé op 27, 28 of 30 november

De dorpen en de stad hebben verschillende opgaves. Daarom organiseerde de gemeente 3 mobiliteitscafés. Tijdens het mobiliteitscafé kregen inwoners informatie en konden er vragen worden gesteld over het beleidskader mobiliteit.

7 principes

7 hoofdprincipes mobiliteit 2040

Tijdens het Mobiliteitscafés wordt u bijgepraat over de principes en de gemaakte keuzes. Het gaat om deze 7 principes:

  • Dorpen verbinden met goede fietsroutes, regionaal OV, meer plaats voor P+R aan de rand van de stad.
  • Snelheid maximaal 30 km/u in bewoond gebied, voorrang voor fietsers en wandelaars.
  • Beter oversteekbare stadsring, doorgaand autoverkeer via de Haak stimuleren.
  • Centrum place to be, wandelen op 1, geen uitstoot van gassen meer in de stad, stadsring wordt P-ring.
  • Groenere binnenstad: van straatparkeren naar parkeergarages en P&R-hubs.
  • Groenere wijken en dorpen met minder parkeerhinder dankzij parkeerbeleid en wijkhubs.
  • Het verbeteren van de ruimte in bewoonde gebieden zodat mensen makkelijker op een milieuvriendelijke manier kunnen rondreizen.

Tijdens de mobiliteitscafé’s werd een presentatie gehouden over de 7 principes.

Planning

  • Eind 2023 beleidskader mobiliteit in concept klaar
  • Begin 2024 kunt u officieel uw mening geven (inspraakprocedure)
  • Voorjaar 2024 beleidskader mobiliteit voorleggen aan gemeenteraad. Zij stellen het plan uiteindelijk vast.

Nieuwsbrieven

Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Stuur een e-mail naar mobiliteit@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.