Inhoudsopgave:

Denk mee en vul de vragenlijst in

Hoe denkt u over de toekomst van verkeer en vervoer in de gemeente Leeuwarden? Wij nodigen u van harte uit om met de gemeente mee te denken. Gemeente Leeuwarden heeft een vragenlijst voor inwoners gemaakt. Het invullen van de vragenlijst is helemaal vrijwillig en volledig anoniem.

Resultaten vragenlijst

De gemeente presenteert de resultaten van de vragenlijst in een mobiliteitscafé. Dit is een bijeenkomst waar alle inwoners welkom zijn. Het mobiliteitscafé is in juni 2023. Er zijn presentaties en een informatiemarkt. Ook kunt u weer uw mening geven. Zodra de datum, de locatie en het programma bekend zijn delen we dat op deze website.

Blijf op de hoogte

Aan het einde van de vragenlijst kunt u uw e-mailadres invullen. De gemeente houdt u dan op de hoogte over het nieuwe beleidskader mobiliteit. U ontvangt dan ook berichten als er bijeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld het mobiliteitscafé.

Planning

  • Eind 2023 beleidskader mobiliteit in concept klaar
  • Begin 2024 kunt u officieel uw mening geven (inspraakprocedure)
  • Voorjaar 2024 beleidskader mobiliteit voorleggen aan gemeenteraad. Zij stellen het plan uiteindelijk vast.

Heeft u nog vragen?

Stuur een e-mail naar mobiliteit@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.