Inhoudsopgave:

Leerplicht en kwalificatieplicht

  • Als je tussen 5 en 16 jaar oud bent, ben je verplicht om naar school te gaan.
  • Tussen 16 en 18 jaar ben je kwalificatieplichtig. Dit betekent dat je een startkwalificatie moet halen: een diploma havo of mbo (niveau 2 of hoger).
  • Doe je praktijkonderwijs of volg je onderwijs in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), dan ben je vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Vrijstelling van de leerplicht

Soms kan je verlof krijgen van de verplichting om naar school te gaan. Dit is altijd een uitzondering (bijvoorbeeld een begrafenis of een huwelijk of een verhuizing). Het kan ook voorkomen dat je door lichamelijke of psychische oorzaken helemaal niet naar school kan. Dan kunnen ouders vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

 

Download het volgende formulier en vul in:

 

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden (onder vermelding van: de leerplichtambtenaar). U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

 

Meer weten of vragen?