Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier Aanvraag vrijstelling leerplicht en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Leerplicht en kwalificatieplicht

  • Tussen de 5 jaar en 16 jaar oud bent u verplicht om naar school te gaan.
  • Tussen 16 en 18 jaar oud bent u kwalificatieplichtig. Dit betekent dat u een startkwalificatie moet halen. Dit is een havo of mbo (niveau 2 of hoger) diploma.
  • Doet u praktijkonderwijs of volgt u onderwijs in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)? Dan bent u vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Meer weten of vragen?

Meer informatie vindt u in de flyer leerplicht en op de website van RMC Friesland Noord. Of stuur een e-mail naar leerplicht@leeuwarden.nl.