Snel naar:

Welke vergoedingen zijn er?

Er zijn vergoedingen voor bijvoorbeeld de fiets, het openbaar vervoer, of vervoer per taxibus (dit is aangepast vervoer) of eigen vervoer.

 

We gaan uit van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets.

 

Kan uw kind door de beperking of leeftijd niet zelfstandig fietsen, of gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kan er een vergoeding voor vervoer onder begeleiding gegeven worden.

 

U bent als ouder, verzorger of voogd zelf verantwoordelijk voor deze begeleiding. Ook als u werkt.

 

Kan uw kind door de beperking niet met begeleiding fietsen of met het openbaar vervoer reizen? Dan heeft u misschien recht op vervoer per taxibus.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw kind woont in de gemeente Leeuwarden.
 • De school van uw kind is:
  • Een reguliere basisschool.
  • Een speciale school voor basisonderwijs.
  • Speciaal onderwijs.
  • Speciaal voortgezet onderwijs, of voortgezet onderwijs.
 • Uw kind gaat naar de school die het meest dichtbij uw woning is.
 • Gaat uw kind naar het basisonderwijs? Er moet voldaan worden aan de volgende afstandsgrens:
  • Gaat het om basisonderwijs of speciaal basisonderwijs? De afstand tussen uw woning en de school is 6 kilometer of verder.
  • Gaat het om speciaal onderwijs of clusteronderwijs? De afstand tussen uw woning en de school is 3 kilometer of verder.
 • Uw kind gaat naar het voortgezet (speciaal) onderwijs en heeft een handicap waardoor hij/zij niet zelfstandig kan reizen.
 • Uw kind heeft een handicap, kan wel zelfstandig reizen naar het voortgezet speciaal onderwijs, maar de school ligt verder dan 20 kilometer van uw woning.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

Aanvragen Leerlingenvervoer

Vul de volgende 2 aanvraagformulieren in voor 1 juni van het nieuwe schooljaar:

Stuur het Schooladvies op naar de gemeente Leeuwarden. Inleveren kan ook op het Gemeentehuis.

Belangrijk om te weten

 • Ieder schooljaar moet u opnieuw leerlingenvervoer aanvragen.
 • Doe dit voor 1 juni van het nieuwe schooljaar. Anders bent u te laat en moet u misschien zelf vervoer regelen tot uw aanvraag is geregeld.
 • Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de school die het meest dichtbij uw woning is en het meest passend voor uw kind.
 • Wat voor soort vergoeding u ontvangt, hangt af van de leeftijd en de medische situatie van uw kind.
 • Is het aanvraagformulier door de gemeente Leeuwarden ontvangen? Er wordt contact met u opgenomen. Binnen 8 weken volgt het besluit op je aanvraag.

Kunt of wilt u niet digitaal Leerlingenvervoer aanvragen?

Vul dan het volgende formulier in:

Aanvraagformulier leerlingenvervoer (PDF, 496.47 KB)

 

Stuur het formulier, samen met het Schooladvies op naar de gemeente Leeuwarden. Inleveren kan ook op het Gemeentehuis.