Inhoudsopgave:

Aanvragen leerlingenvervoer

Vul onderstaande aanvraagformulieren in voor 1 juni van het nieuwe schooljaar. Als u de aanvraag later stuurt, moet u misschien zelf vervoer regelen tot wij uw aanvraag hebben behandeld.

Stuur het Schooladvies op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wanneer hoort u meer?

Wij nemen contact met u op als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Binnen 8 weken ontvangt u ons besluit.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier leerlingenvervoer en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw kind woont in de gemeente Leeuwarden.
 • De school van uw kind is: een reguliere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.
 • Uw kind gaat naar de school die het meest dicht bij uw woning is.
 • Gaat uw kind naar het basisonderwijs? Dan heeft u alleen recht op een vergoeding onder de volgende voorwaarden:
  • Gaat het om basisonderwijs of speciaal basisonderwijs? De afstand tussen uw woning en de school is 6 kilometer of verder.
  • Gaat het om speciaal onderwijs of clusteronderwijs? De afstand tussen uw woning en de school is 3 kilometer of verder.
 • Uw kind gaat naar het voortgezet (speciaal) onderwijs en heeft een handicap waardoor hij/zij niet zelfstandig kan reizen.
 • Uw kind heeft een handicap, kan wel zelfstandig reizen naar het voortgezet speciaal onderwijs, maar de school ligt verder dan 20 kilometer van uw woning.

Welke vergoedingen zijn er?

Er zijn vergoedingen voor bijvoorbeeld de fiets, het openbaar vervoer of eigen vervoer. Wij gaan uit van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Wanneer dit niet mogelijk is, heeft u misschien recht op vervoer met een taxibus. Dit is aangepast vervoer.

Kan uw kind door de beperking of leeftijd niet zelfstandig fietsen, of gebruik maken van het openbaar vervoer?

Misschien heeft u recht op een vergoeding voor vervoer met een begeleider. U bent als ouder, verzorger of voogd zelf verantwoordelijk voor het begeleiden. Ook als u werkt.

Kan uw kind door de beperking niet met begeleiding fietsen of met het openbaar vervoer reizen?

Misschien heeft u recht op vervoer met een taxibus.

Belangrijk om te weten bij uw aanvraag

 • Ieder schooljaar vraagt u opnieuw leerlingenvervoer aan.
 • Bij de hoogte van de vergoeding gaan wij uit van de school die het meest dicht bij uw woning is en het meest passend voor uw kind.
 • Wat voor soort vergoeding u krijgt, hangt af van de leeftijd en de medische situatie van uw kind.