Inhoudsopgave:

Kinderopvangvoorziening starten

Controleer eerst het bestemmingsplan

Hierin staat of u op die plek een kinderopvangvoorziening mag starten, of dat u eerst een vergunning moet aanvragen. Het kan 26 weken (een halfjaar) duren voor u antwoord heeft op uw vergunningsaanvraag.

Aanmelden

Mag u volgens het bestemmingsplan een kinderopvangvoorziening starten? Vul hiervoor eerst het digitale formulier in op de website van de Rijksoverheid. Meld uw kinderopvangvoorziening daarna digitaal bij ons aan via Kinderopvangvoorziening aanmelden.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor het papieren formulier. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis. Een papieren aanvraag duurt de verwerking van uw aanvraag langer.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De GGD controleert of uw kinderopvangvoorziening aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval? Dan registreren wij uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U ontvangt een brief van ons, als u ingeschreven staat in het LRK.

Kosten

Sinds 1 januari 2023 betaalt u kosten voor de aanvraag voor een kinderopvangvoorziening. Ook bij houderwijzigingen. Bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar of bij een nieuw adres. Dit geldt niet als het om een adreswijziging gaat van een gastouderbureau.

  • Aanvraag voor een kinderopvangvoorziening €665,63.
  • Aanvraag voor een gastouderopvangvoorziening €133,13.

Kinderopvangvoorziening wijzigen

Vul hiervoor eerst het digitale formulier in op de website van de Rijksoverheid.  Geef daarna uw wijziging digitaal aan ons door via Kinderopvangvoorziening registratie wijzigen.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor het papieren formulier. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis. Een papieren aanvraag duurt de verwerking van uw aanvraag langer.

Wet- en regelgeving

  • Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang gemeente Leeuwarden 2021.
  • De Wet kinderopvang
  • De Regeling Wet kinderopvang
  • Het Besluit kwaliteit kinderopvang

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u vinden op de website Overheid.nl.