Inhoudsopgave:

Kinderopvang of gastouderbureau beginnen of wijzigen

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, speelleergroep, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden. Ook als er iets verandert.

Leges

Met ingang van 1 januari 2023 heft de gemeente Leeuwarden leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor exploitatie van een kinderopvangvoorziening (kindercentrum, gastouderbureau en een voorziening van gastouderopvang).

De leges zijn ook van toepassing op wijzigingen die als een nieuwe aanvraag moeten worden behandeld, zoals een houderwisseling of adreswijziging (met uitzondering van een adreswijziging van een gastouderbureau).

 

Hoogte leges 2023:

 • voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau € 665,63.
 • voor een voorziening gastouderopvang € 133,13.

Kinderopvang aanmelden of iets wijzigen

Controleer het bestemmingsplan voordat u zich gaat aanmelden. In een bestemmingsplan staat of u op die locatie een kinderopvang mag beginnen en of dat u daarvoor eerst een vergunning aan moet vragen. Deze vergunningsaanvraag kan 26 weken duren. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Bestemmingsplan’.

De formulieren om een kinderopvang aan te melden of als u iets wilt wijzigen, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Stuur de formulieren en eventuele bijlagen retour naar, of lever ze in bij, de gemeente Leeuwarden.
U kunt ze ook e-mailen naar gemeente@leeuwarden.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Voldoet uw kinderopvang? Dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De Gemeente en GGD werken volgens de methode ‘Streng aan de Poort’. Meer informatie vindt u in de ‘Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang gemeente Leeuwarden 2021’.

De gemeente laat u weten wanneer u bent ingeschreven in het LRK.

Toezicht en Handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteitseisen van alle soorten kinderopvang. De GGD is bij de wet de aangewezen toezichthouder voor kinderopvang. Zij voert de inspecties uit in opdracht van de gemeente.

Aan welke wettelijke kwaliteitseisen moet een kinderopvang voldoen?

Voldoet u niet aan de eisen?

De gemeente kan maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

 • U krijgt de kans de fouten en gebreken te herstellen. Dit heet ‘herstellend handhaven’.
 • U krijgt een boete. Dit heet ‘bestraffend handhaven’.
 • Uw kinderopvang wordt gesloten. Dit is een ‘exploitatieverbod’.

De gemeente baseert de maatregelen onder andere op:

Speelleergroepen

In de gemeente Leeuwarden bieden kinderopvangorganisaties speelleergroepen voor peuters vanaf 2 jaar tot 4 jaar.

Wat is een speelleergroep?

Een plek om te spelen met andere kinderen, te ontdekken en te groeien. Een plek om spelend nieuwe ervaringen op te doen. Deze ervaringen zijn van belang voor de ontwikkeling van uw kind. Ook helpt de speelleergroep de overgang van ‘spelen’ naar ‘leren’ op school makkelijker te maken.

Dit educatieve programma noemen we ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VVE).

Hoe vaak is een speelleergroep?

2 tot 4 dagdelen per week.

Wat kost een speelleergroep?

De kosten kunt u vergelijken met de kosten van een kinderdagverblijf. Het aantal uren dat uw kind naar de speelleergroep gaat is wel lager, namelijk maximaal 8 uur per week.

Aanmelden bij een speelleergroep?

U moet zelf uw peuter aanmelden bij een kinderopvangorganisatie van uw keuze binnen de gemeente Leeuwarden. Op het consultatiebureau kunnen ze u hier ook meer over vertellen.

Welke kinderopvangorganisaties hebben speelleergroepen?

Extra bijdrage door een sociaal medische indicatie

Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en is kinderopvang noodzakelijk door een sociale of medische indicatie (SMI)? Dan kunt u een extra bijdrage van de gemeente Leeuwarden aanvragen. De reden van de indicatie kan zowel bij de ouder als bij het kind liggen.

Aanvragen bijdrage voor kinderopvang

Vul het volgende aanvraagformulier in:

Stuur het formulier en eventuele bijlagen retour naar, of lever het in bij, de gemeente Leeuwarden.
U kunt het ook e-mailen naar gemeente@leeuwarden.nl.

Extra bijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie’

Gaat uw peuter naar een speelleergroep? En hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

Hebt u geen werk, studeert u of werkt één van beide ouders?

Misschien heeft u recht op een bijdrage van de gemeente Leeuwarden.

U betaalt dan zelf de ouderbijdrage aan de kinderopvang. De gemeente betaalt de rest van het bedrag aan de speelleergroep.

Hebt u werk?

Via de Belastingdienst en uw werkgever kunt u misschien een bijdrage krijgen.

Wat zijn de mogelijkheden en precieze kosten?

De medewerkers van de betreffende kinderopvangorganisatie kunnen u hier meer over vertellen.

Extra bijdrage door de ‘Kopjesregeling’

U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en u heeft een inkomen op bijstandsniveau. De Belastingdienst vergoedt 96% van uw kosten. De gemeente kan de overige 4% vergoeden als u:

 • naast uw bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW- of IOAZ uitkering een re-integratietraject volgt;
 • een studie volgt en studiefinanciering (WSF of Wtos) ontvangt;
 • minderjarig bent, naar school gaat en in verband met bijzondere omstandigheden algemene bijstand ontvangt;
 • parttime werkt en een aanvullende uitkering ontvangt. Bijvoorbeeld Participatiewet-, IOAW- of IOAZ;
 • een inburgeringscursus volgt.

Aanvragen Kopjesregeling

U kunt de kopjesregeling op 2 manieren aanvragen:

U kunt het ook e-mailen naar gemeente@leeuwarden.nl.

Welke documenten meesturen

 • factuur van de kinderopvang (dit moet zijn de meest recente factuur van het jaar waarvoor u het aanvraagt);
 • factuur van de kinderopvang van de maand januari 2023;
 • voorschot berekening van de belastingdienst.

Extra informatie

De Kopjesregeling wordt per kalenderjaar behandeld. Dat komt omdat de Belastingdienst het maximaal uurtarief jaarlijks aanpast en dit pas aan het eind van het kalenderjaar bekend is. Het maximaal uurtarief heeft invloed op de vergoeding. Dien dus een nieuwe aanvraag in als u in het volgende kalenderjaar aanspraak wil doen op de Kopjesregeling.

 

Ontvangt u al Kopjesregeling? Geef alle wijzigingen in de kinderopvang direct door.

Adressen kinderopvanglocaties

Zoekt u een kinderdagverblijf, speelleergroep, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang in heel Nederland vindt u op de website ‘Landelijk Register Kinderopvang’ van de Rijksoverheid.

Toeslagenaffaire kinderopvang

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Toeslagenaffaire kinderopvang’.

Kinderopvangtoeslag

Voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen

Informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Proefberekening maken

Maak een proefberekening om te zien of u recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Geef veranderingen in je situatie altijd meteen door

Ontvangt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw inkomen of in het aantal uren opvang? Geef dit gelijk door. Dan ontvangt u het goede bedrag aan kinderopvangtoeslag en betaalt of ontvangt u niet teveel.

Meer informatie over hoe u dit kunt doorgeven vindt u op de website van de Belastingdienst.

Kosten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, speelleergroep, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden. Ook als er iets verandert.

Leges

Met ingang van 1 januari 2023 heft de gemeente Leeuwarden leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor exploitatie van een kinderopvangvoorziening (kindercentrum, gastouderbureau en een voorziening van gastouderopvang).

De leges zijn ook van toepassing op wijzigingen die als een nieuwe aanvraag moeten worden behandeld, zoals een houderwisseling of adreswijziging (met uitzondering van een adreswijziging van een gastouderbureau).

 

Hoogte leges 2023:

 • voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau € 665,63.
 • voor een voorziening gastouderopvang € 133,13.

Kinderopvang aanmelden of iets wijzigen

Controleer het bestemmingsplan voordat u zich gaat aanmelden. In een bestemmingsplan staat of u op die locatie een kinderopvang mag beginnen en of dat u daarvoor eerst een vergunning aan moet vragen. Deze vergunningsaanvraag kan 26 weken duren. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Bestemmingsplan’.

De formulieren om een kinderopvang aan te melden of als u iets wilt wijzigen, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Stuur de formulieren en eventuele bijlagen retour naar, of lever ze in bij, de gemeente Leeuwarden.
U kunt ze ook e-mailen naar gemeente@leeuwarden.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag

De GGD controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Voldoet uw kinderopvang? Dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De Gemeente en GGD werken volgens de methode ‘Streng aan de Poort’. Meer informatie vindt u in de ‘Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang gemeente Leeuwarden 2021’.

De gemeente laat u weten wanneer u bent ingeschreven in het LRK.