Inhoudsopgave:

Kinderopvangvoorziening starten

Aanmelden

Vul hiervoor eerst het digitale formulier in op de website van de Rijksoverheid. Meld uw kinderopvangvoorziening daarna digitaal bij ons aan via Kinderopvangvoorziening aanmelden.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor het papieren formulier. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis. Een papieren aanvraag duurt de verwerking van uw aanvraag langer.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De GGD controleert of uw kinderopvangvoorziening aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval? Dan registreren wij uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U ontvangt een brief van ons, als u ingeschreven staat in het LRK.

Kinderopvangvoorziening wijzigen

Vul hiervoor eerst het digitale formulier in op de website van de Rijksoverheid.  Geef daarna uw wijziging digitaal aan ons door via Kinderopvangvoorziening registratie wijzigen.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor het papieren formulier. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis. Een papieren aanvraag duurt de verwerking van uw aanvraag langer.

Kosten

Sinds 1 januari 2023 betaalt u kosten voor de aanvraag voor een kinderopvangvoorziening. Ook bij houderwijzigingen. Bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar of bij een nieuw adres. Dit geldt niet als het om een adreswijziging gaat van een gastouderbureau.

  • Aanvraag voor een kinderopvangvoorziening € 2.268,75.
  • Aanvraag voor een gastouderopvangvoorziening € 453,75.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Wet kinderopvang
  • Regeling Wet kinderopvang
  • Besluit kwaliteit kinderopvang

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang gemeente Leeuwarden 2021