Inhoudsopgave:

Beleidsregels inkoop en aanbesteding

Het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden 2018-2022 zorgt er voor dat ondernemers gelijke kansen hebben op opdrachten van de gemeente. De regels zijn gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving. Die bepaalt dat wij een opdracht die evenveel of meer bedraagt dan een bepaald drempelbedrag, verplicht Europees moeten aanbesteden.

Inkoopvoorwaarden

Op alle diensten en leveringen aan de gemeente zijn de Inkoopvoorwaarden 2014 van toepassing.

Offerte

Op Tenderned vindt u een overzicht van alle werken, diensten en leveringen waarop u via een openbare aanbesteding een offerte kunt uitbrengen. Kleinere aankopen en aanbestedingen worden vaak rechtstreeks ingekocht.

Europese aanbestedingsregels

Meer informatie vindt u op het Kennisportal Europese aanbesteding.

Aanmelden groslijsten voor werken

De gemeente Leeuwarden werkt vanaf 1 februari 2023 met groslijsten voor de inkoop van werken. Hier kunt u lezen wat dit inhoudt en hoe het werkt.

Groslijstsystematiek bij werken

Om enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen zo transparant en objectief mogelijk te laten verlopen, maakt de gemeente voortaan gebruik van groslijsten. Wij werken hierin samen met de ondersteunende organisatie Qfact. Een groslijst is een lijst met per werkveld geïnteresseerde en geschikte bedrijven die voldoen aan vooraf opgestelde geschiktheidseisen, waaruit de gemeente kan selecteren. De bedrijven op de groslijsten hebben niet de zekerheid dat ze bij elke aanbesteding uitgenodigd worden.

De systematiek groslijsten is voorlopig alleen van toepassing op onze overheidsopdrachten zoals in onderstaand overzicht is aangegeven. Op dit moment kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden voor de volgende vakgebieden/lijsten.

Groslijsten

1. Asfalt: reconstructie, aanleg en onderhoud.
2. Elementenverharding: aanleg, onderhoud en herinrichting.
3. Riolering: aanleg en onderhoud.
4. Groen: aanleg en onderhoud.
5. Kleine waterbouwkundige constructies: aanleg en onderhoud.
6. Civiele constructies betonbouw: aanleg.
7. Civiele constructies betonbouw: onderhoud/renovaties/conservering.
8. Civiele constructies staalbouw: aanleg, groot onderhoud/renovaties.
9. Civiele constructies staalbouw: conserveren.
10. Civiele constructies elektrotechniek en industriële automatisering: aanleg en onderhoud.
11. Baggeren.
12. Grondwerken: groot grondverzet.

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent om mee te dingen in opdrachten die van toepassing zijn op bovenstaande vakgebieden, kunt u dit laten weten via groslijsten@leeuwarden.nl.

U krijgt dan van ons een uitnodiging met daarin informatie over hoe u zich kunt aanmelden via de website van Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting).

Aanmelden voor meerdere groslijsten

U kunt zich als ondernemer voor meerdere groslijsten aanmelden. Per groslijst moet u voldoen aan de gestelde eisen en de daarvoor benodigde bewijsstukken aanleveren, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit document kunt u tijdens het aanmelden downloaden. Als u zich heeft aangemeld voor een groslijst, moet u zelf uw gegevens actueel houden. Meer informatie over de toegepaste systematiek en de gestelde eisen vindt u in het document Groslijst en selectiesystematiek Gemeente Leeuwarden.

Vragen over het proces, aanmelden en registreren?

Stuur dan een e-mail naar helpdesk@qfact.nl. Tijdens kantooruren worden vragen normaal gesproken binnen 24 uur in behandeling genomen.