Inhoudsopgave:

Wat is een gewaarmerkt register?

Dat wil zeggen dat de gemeente het register heeft goedgekeurd. De burgemeester heeft het Digitaal Opkopers Register (DOR) gewaarmerkt. Als u een eigen bedrijfssysteem heeft, kunt u dit gratis verbinden met het DOR. Zo voldoet u meteen aan de wettelijke eisen.

Wie moet een register bijhouden

U houdt een register bij als u gebruikte en ongeregelde goederen opkoopt en die weer verkoopt. Ongeregelde goederen zijn spullen die meestal niet of bijna nooit te koop zijn.

U houdt een register bij als u handelt in bijvoorbeeld metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en computers en laptops.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal).

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leeuwarden