Inhoudsopgave:

Inschrijven in de DALO

U kunt zich digitaal inschrijven via het aanmeldformulier.

Voorwaarden

Uw bedrijf of organisatie moet:

  • gevestigd zijn in de gemeente Leeuwarden;
  • ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
  • een product of dienst leveren die wettelijk is toegestaan.

Wanneer gebruikt de gemeente de DALO?

Als de gemeente Leeuwarden een onderhandse aanbesteding wil doen. Dan kijkt zij in de DALO of er een geschikte ondernemer is in de eigen gemeente.

Een onderhandse aanbesteding betekent dat de gemeente zelf mag bepalen hoeveel en welke ondernemers zij om een offerte vraagt. Dat mag bij opdrachten tot een bepaald bedrag.

Vragen of meer informatie?

Stuur een e-mail naar economischezaken@leeuwarden.nl.