Lion het stadhuis in de lente

Sociale Basis

Een sterke sociale basis vormt de ruggengraat van de Leeuwarder samenleving. Dat is de visie van de gemeente Leeuwarden. Het college van B&W stelde de inspraakversie visie versterking sociale basis vast. Tot 5 maart 2021 kunnen inwoners van de gemeente Leeuwarden reageren op deze inspraakversie.