Lion het stadhuis in de lente

Ligplaatsvergunning

Wilt u voor langere tijd een woonschip of woonark in openbaar water in Leeuwarden aanleggen? Dan heeft u een ligplaatsvergunning of omgevingsvergunning nodig.