Lion het stadhuis in de lente

Duurzaamheid

Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. Wij zien duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Belangrijke uitdaging daarbij is het verduurzamen van onze woningvoorraad. Met het online Energieloket zetten we daar stevig op in.