Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Duurzaamheid

Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. Wij zien duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving met een evenwichtige ontwikkeling van economie, natuur & milieu en sociale & culturele aspecten. Belangrijke uitdaging daarbij is het verduurzamen van onze woningvoorraad. Met het online energieloket zetten we daar stevig op in.