Lion het stadhuis in de lente

Collectevergunning

Wilt u collecteren in de gemeente Leeuwarden? Dan heeft u wellicht een vergunning nodig.