Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier Collectevergunning aanvragen (PDF, 441.12 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wanneer heeft u wel een vergunning nodig?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw collecteperiode mag niet hetzelfde zijn als een periode die al op het landelijk collecterooster staat.
 • U heeft een CBF-keurmerk of een Verklaring van Steunwaardigheid van het CBF nodig.
 • Collecteduur van maximaal 1 week.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

 • Als de collecte in besloten kring is.
 • Als u als plaatselijke vereniging of stichting collecteert voor een liefdadigheidsdoel of voor het plaatselijk belang.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De collecte mag niet op zondag zijn.
 • De collectant moet zich kunnen legitimeren.

 

Verkoop aan deur of op de weg (venten)

Wat is venten?

Het verkopen of aanbieden van producten en diensten aan de deur of op de weg.

Wat valt niet onder venten?

Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op verkoopstandplaats of markt. Dit geldt ook voor een jaarmarkten of snuffelmarkt.

Wat zijn de regels?

Het is niet toegestaan:

 • te venten als de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt;
 • te venten op zondag;
 • te venten op maandag tot en met zaterdag van 22:00 tot 08:00 uur;
 • om langer dan 10 minuten stil te staan zonder contact met een klant.

Heeft u een vergunning nodig?

Voor venten op gemeentegrond is geen vergunning nodig. Voor venten op eigen terrein neemt u contact op met de eigenaar van dat terrein.

Kosten

Gratis.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden