Inhoudsopgave:

Wanneer heeft u wel een vergunning nodig?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw collecteperiode mag niet hetzelfde zijn als een periode die al op het landelijk collecterooster staat.
 • U heeft een CBF-keurmerk of een Verklaring van Steunwaardigheid van het CBF nodig.
 • Collecteduur van maximaal 1 week.

Wanneer hoort u meer over de aangevraagde vergunning?

Binnen 8 weken. Is de collectevergunning verleend? 2 weken voor start van de collecte wordt dit digitaal gepubliceerd. Ook komt dit in de Huis aan Huis te staan.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

 • Als de collecte in besloten kring is.
 • Als u als plaatselijke vereniging of stichting collecteert voor een liefdadigheidsdoel of voor het plaatselijk belang.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De collecte mag niet op zondag zijn.
 • De collectant moet zich kunnen legitimeren.

Lukt het niet digitaal?

Download het volgende formulier:

Het ingevulde formulier kunt u inleveren of opsturen naar het Gemeentehuis.

Of vraag digitaal uw collectevergunning aan. U heeft hiervoor DigD nodig.

Verkoop aan deur of op de weg (venten)

Wat is venten?

Het verkopen of aanbieden van producten en diensten aan de deur of op de weg.

Wat valt niet onder venten?

Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op verkoopstandplaats of markt. Dit geldt ook voor een jaarmarkten of snuffelmarkt.

Wat zijn de regels?

Het is niet toegestaan:

 • te venten als de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt;
 • te venten op zondag;
 • te venten op maandag tot en met zaterdag van 22.00 tot 08.00 uur;
 • om langer dan 10 minuten stil te staan zonder contact met een klant.

Heeft u een vergunning nodig?

Voor venten op gemeentegrond is geen vergunning nodig. Voor venten op eigen terrein neemt u contact op met de eigenaar van dat terrein.

Kosten

Een collectevergunning is gratis.