Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Adviesraad voor het Sociaal Domein

De Adviesraad voor het Sociaal Domein geeft - gevraagd en ongevraagd - advies aan het college van b. en w. en de gemeenteraad over tal van actuele onderwerpen binnen het Sociaal Domein van de gemeente Leeuwarden. De Adviesraad heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente evenals de afzonderlijke leden.