Inhoudsopgave:

Inburgeren voor 2013

Heeft u voor 1 januari 2013 uw verblijfvergunning gekregen? En heeft u uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Inburgeren tussen 2013 en 2022

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In die brief staat uw startdatum voor de inburgering. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren.

Inburgeren op of na 1 januari 2022

De gemeente Leeuwarden helpt u om uw inburgering te halen. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren.

Hoe ziet het programma om in te burgeren er uit?

Dit wordt uitgelegd in het volgende filmpje:

Start inburgering met begeleiding van gemeente Leeuwarden

We starten met kennismaken zodra u een woning hebt. Deze kennismaking wordt ook wel ‘de brede intake’ genoemd. U maakt kennis met uw inburgeringsconsulent die u gaat helpen.

Hoe u een woning krijgt, wordt uitgelegd in het volgende filmpje:

We willen graag weten wat u in uw land van herkomst hebt gedaan, wat uw dromen en wensen zijn en u vertellen wat de mogelijkheden in Nederland zijn. Na de brede intake besluit u samen met uw consulent welke inburgeringsroute het beste bij u past.

Het Plan inburgering en Participatie (PIP)

De gemeente besluit samen met u welke inburgeringsroute het beste bij u past. Dit besluit noemen we het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u gaat doen om in te burgeren. Als de gemeente uw PIP heeft gemaakt, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat wanneer uw inburgeringsperiode officieel begint en wanneer u klaar moet zijn.

 

Naast de inburgeringsroute waarin u de taal leert helpen we u met het regelen van praktische zaken zoals het vinden van een huisarts, het kennismaken met uw woonomgeving en geven we uw ondersteuning bij geldzaken.

Meer informatie of hulp nodig?

Wilt u meer mensen ontmoeten en meedoen aan sociale- en culturele activiteiten?

Ga langs bij Onze Familie. Meer informatie hierover vindt u op de website Stjoer.

Wilt u meer informatie over inburgering?

Dit vindt u op de website Inburgeren.

Heeft u hulp nodig bij algemene vragen? Bijvoorbeeld over uw post, formulieren of zorg?

Neem contact op met uw Wijkteam.

Heeft u hulp nodig bij huisvesting, het starten van uw inburgering, participatie en integratie?

Neem contact op met Vluchtelingenwerk.

Heeft u vragen over uw asielaanvraag of verblijfsvergunning?

Neem contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wilt u iemand van de gemeente Leeuwarden spreken?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.