Snel naar:

Wat u moet weten

In een circulaire economie gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en verminderen we onze uitstoot. Ook hergebruiken of recyclen we zo veel als mogelijk.

 

Hiervoor heeft de gemeente Leeuwarden zich een aantal doelen gesteld:

  • Meer grondstoffen en materialen terugwinnen/hergebruiken.
  • Meer circulaire bedrijvigheid en vernieuwing, circulaire economie als nieuwe pijler onder de Leeuwarder economie.
  • Meer circulaire projecten wat de werkgelegenheid ten goede komt.

 

Om deze doelen te halen, werkt de gemeente Leeuwarden samen met partners uit de regio aan de volgende ambities:

  • In 2025 behoren we met de regio Fryslân bij de top 3 van meest gunstige ontwikkelregio’s van Europa.
  • In 2050 hebben we een samenleving zonder afval.
  • In 2025 kopen we maximaal circulair in.

Uitvoeringsagenda

In de ‘Uitvoeringsagenda Circulaire Economie’ staat beschreven hoe gemeente Leeuwarden de komende jaren werk maakt van deze ambities:

Ontwikkelingen

Gemeente Leeuwarden ondersteunt ondernemers met nieuwe ideeën. Dit doen wij door op te treden als launching customer. Dit biedt ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de vorm van 3-daagse CIRCO Tracks en kijkt actief naar Europese financiering voor circulaire innovaties voor en door het bedrijfsleven.

 

Informatie over hoe wij ondernemers met nieuwe ideeën ondersteunen, vindt u op de website van Ondernemend Leeuwarden.

Afvalvrije samenleving

Onderweg naar een afvalvrij Leeuwarden in 2050 hebben we een aantal tussentijdse doelen gesteld. Zo willen we bijvoorbeeld in 2022 nog maar 100 KG restafval per inwoner per jaar. In 2030 moet dit verder zijn gedaald naar 30 KG. Meer informatie vindt u in het document ‘Grondstoffen beleidsvisie huishoudelijk afval’:

 

Als gemeentelijke organisatie willen we zelf ook afvalvrij zijn. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld ons eigen afval in kaart gebracht en een grondstofstromenanalyse uitgevoerd. Meer informatie vindt u in het document ‘Grondstofstromenanalyse Gemeente Leeuwarden 2019’:

Maximaal Circulair inkopen

Goed voorbeeld doet volgen. Daarom werken we aan ons inkoopbeleid, door vaker naar circulaire oplossingen te vragen. Ons inkoopbudget helpt hierbij om de stappen naar een circulaire economie te versnellen. Dit geven we verder vorm in onze ‘Routekaart Circulair Inkopen’ en voor 2021 en 2022 zijn er 10 projecten uitgekozen die we circulair (gaan) inkopen. In het document ‘Circulair 10 projectenboekje’ vindt u een overzicht van deze projecten en meer informatie: