Inhoudsopgave:

Opnieuw gebruiken of recyclen

Hierbij houden we rekening met de Circulaire verwerkingsladder.

Doelen

Wij hebben een aantal doelen:

  • Meer grondstoffen en materialen terugwinnen of hergebruiken.
  • Leeuwarden op de kaart zetten als dé vestigingsplaats voor circulaire bedrijven.
  • Meer circulaire projecten. Dit is positief voor de werkgelegenheid.

Uitvoeringsagenda

Om de doelen te halen werken wij samen met partners uit de regio. We werken aan de volgende ambities:

  • In 2025 horen wij met de regio Fryslân bij de top 3 van meest gunstige ontwikkelregio’s van Europa.
  • In 2025 kopen we maximaal circulair in.
  • In 2030 is circulair bouwen de norm.
  • In 2050 hebben we een samenleving zonder afval.

In de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie staat uitgelegd hoe wij dit doen. De nieuwe Uitvoeringsagenda is in 2023 klaar.

Ondersteuning aan ondernemers

Wij ondersteunen ondernemers van het midden- en kleinbedrijf (mkb) die nieuwe ideeën hebben. Bijvoorbeeld om het verbruik en gebruik van grondstoffen te verminderen. Of om tot slimme nieuwe oplossingen of samenwerkingen te komen. Informatie over hoe wij ondersteunen vindt u op de website van Ondernemend Leeuwarden.

Samenleving zonder afval

We hebben 2 doelen:

  • Nog maar 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2030.
  • Een afvalvrije gemeente in 2050.

Meer informatie over deze doelen vindt u op website Groen leeft in Leeuwarden.

Als gemeentelijke organisatie willen we zelf ook circulair zijn

Daarom hebben we een grondstofstromenanalyse voor onze organisatie laten uitvoeren. Hierdoor weten we hoeveel materialen we gebruiken en hoe we hier meer circulair mee om kunnen gaan.

Maximaal circulair inkopen

Bij ons inkoopbeleid vragen we vaker naar circulaire oplossingen. Meer informatie vindt u in onze Routekaart Circulair Inkopen.

Ieder jaar kopen we minimaal 10 projecten circulair in: