Inhoudsopgave:

Voorbeelden van documenten

 • Digitale documenten
 • E-mail
 • Brief

Niet alle documenten kunnen altijd openbaar worden gemaakt. Privacy gevoelige informatie wordt bijvoorbeeld niet gegeven. Dit geldt ook voor bedrijfsgegevens of fabricage gegevens. Zo zijn er meer uitzonderingen.

De volgende informatie kunt u zelf opzoeken

 • Wet- en regelgeving vindt u op de website van Overheid.nl.
 • Organisatiegegevens vindt u op de website Werken bij Leeuwarden.
 • De volgende informatie vindt u via de website iBabs:
  • Raadsstukken
  • Bestuursstukken
  • Stukken van het Adviescolleges
  • Convenanten
  • Jaarplannen en jaarverslagen
  • Onderzoeken (bijvoorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoeken)

Afgehandelde Wob/Woo-verzoeken inzien

Afgehandelde Wob/Woo-verzoeken vindt u op:

Wilt u over 1 van de volgende onderwerpen informatie?

Maar staat het nog niet gepubliceerd? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

 • Beschikkingen
 • Klachten

Staat het onderwerp waarover u informatie wenst er niet tussen?

Dien een Woo-verzoek in. Dit kan op de volgende manier:

Digitaal

Vul het digitale formulier ‘Woo-verzoek’ in.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden met daarin:

 • Onderwerp ‘Woo-verzoek’.
 • Waarover u informatie vraagt.
 • Het document dat u wilt ontvangen.
 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Eventueel uw telefoonnummer en e-mailadres (voor als wij meer vragen hebben over uw aanvraag).

Wanneer ontvangt u de informatie?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 4 weken een reactie van de gemeente Leeuwarden. De periode van 4 weken kan éénmaal met maximaal 2 weken worden uitgesteld.

Ook hierop kunnen uitzonderingen zijn

Bijvoorbeeld als wij meer gegevens van u of een derde nodig hebben om het Woo-verzoek te kunnen afhandelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Wet open overheid’ op de website van Overheid.nl.

Kost het opvragen ook geld?

Nee. U betaalt geen kosten voor het kopiëren.

Meer of andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.