Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal indienen?

Schrijf een brief en stuur deze op of lever deze in bij het gemeentehuis. Noem het volgende in uw brief:

  • Onderwerp ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’.
  • Welke openbare informatie u wil hergebruiken.
  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Als u wilt uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit gebruiken wij als wij meer vragen hebben over uw aanvraag.

Aanvragen via e-mail mag niet

Aanvragen via e-mail worden dan ook niet in behandeling genomen.

Wanneer ontvang ik de informatie?

Binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De periode van 4 weken kan 1 keer met maximaal 2 weken worden uitgesteld.

Uitzonderingen

Bijvoorbeeld als wij meer gegevens van u of iemand anders nodig hebben om uw aanvraag af te handelen.

Kosten

  • Gratis voor minder dan 6 kopieën.
  • € 4,50 voor 6 tot 13 kopieën.
  • € 0,35 per kopie voor 14 of meer kopieën.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

  • Besluit tarieven Wet hergebruik van overheidsinformatie gemeente Leeuwarden.
  • Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Leeuwarden.