Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal indienen?

Schrijf een brief en stuur deze op of lever deze in bij het Gemeentehuis. Noem het volgende in uw brief:

  • Onderwerp ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’.
  • Welke openbare informatie u wil hergebruiken.
  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Als u wilt uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit gebruiken wij als wij meer vragen hebben over uw aanvraag.

Aanvragen via e-mail mag niet

Aanvragen via e-mail worden dan ook niet in behandeling genomen. Dit staat uitgelegd in de ‘Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Leeuwarden 2015’. Deze regeling vindt u op Overheid.nl.

Wanneer ontvang ik de informatie?

Binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De periode van 4 weken kan 1 keer met maximaal 2 weken worden uitgesteld.

Uitzonderingen

Bijvoorbeeld als wij meer gegevens van u of iemand anders nodig hebben om uw aanvraag af te handelen.

Meer informatie vindt u op Overheid.nl (Wet hergebruik van overheidsinformatie).

Kosten

U betaalt ene klein bedrag. De precieze kosten vindt u op Overheid.nl (Besluit tarieven Wet hergebruik van overheidsinformatie gemeente Leeuwarden).