Inhoudsopgave:

Hoe kan ik een verzoek aanvragen?

Dit kan op de volgende manieren:

 • Digitaal:
 • Schriftelijk:
  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden met daarin:
   – Onderwerp ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’.
   – Welke openbare informatie u wenst te hergebruiken.
   – Uw naam, adres en woonplaats.
   – Eventueel uw e-mailadres en telefoonnummer (voor als wij meer vragen hebben over uw aanvraag).

Het is niet mogelijk een verzoek op grond van de ‘Wet hergebruik’ aan te vragen via een e-mail. Eventuele aanvragen worden dan ook niet in behandeling genomen. Dit staat uitgelegd in de ‘Regeling elektronisch bestuurlijk berkeer gemeente Leeuwarden 2015’. Deze regeling vindt u op Overheid.nl.

Kost het opvragen ook geld?

Er wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Voor de exacte kosten kunt u kijken in het ‘Besluit tarieven Wet hergebruik van overheidsinformatie gemeente Leeuwarden’ op Overheid.nl.

Wanneer ontvang ik de informatie?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 4 weken een reactie van de gemeente Leeuwarden. De periode van 4 weken kan éénmaal met maximaal 2 weken worden uitgesteld.

 

Ook hierop kunnen uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld als wij meer gegevens van u of een derde nodig hebben om het verzoek te kunnen afhandelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’ op Overheid.nl.