Inhoudsopgave:

Hoe werkt het?

Aan de hand van uw melding gaan wij bekijken of er iets aan de regelgeving veranderd kan worden. Dat kan niet in alle gevallen en soms gaat het misschien ook over regels die niet door de gemeente zijn vastgesteld, maar bijvoorbeeld door het Rijk. Maar we gaan uw melding onderzoeken en u krijgt een antwoord op uw melding.

 

Geef uw melding door aan de gemeente Leeuwarden via het contactformulier. Geef daarbij aan:

  • Welke regels zijn volgens u knellend en/of overbodig
  • Indien bekend: in welke regeling zijn deze regels verankerd (bijvoorbeeld een wet of een verordening)
  • Hoe zou de regelgeving kunnen worden verbeterd of veranderd?