Snel naar:

Wat u moet weten

 • Racistische of aanstootgevende leuzen
  Deze worden binnen 24 uur na melding gratis verwijderd in de hele gemeente.
 • Binnenstad en De Schrans
  Graffiti in het merendeel van de binnenstad en de Schrans wordt eens in de 14 dagen na melding verwijderd. Voor de binnenstad en de Schrans is voor een aantal objecten een schoonmaakcontract afgesloten, deze vindt u hieronder:

Panden en objecten binnen schoonmaakcontract (PDF, 17.1 KB)

 • Eigenaar verantwoordelijk:
  • Voor de verwijdering van graffiti van panden en objecten die geen gemeentebezit zijn en die niet onder het contract vallen, is de eigenaar zelf verantwoordelijk.
  • Graffiti op corporatiebezit kunt u melden bij de betreffende corporatie.
  • Graffiti op gemeentebezit geeft u door aan de gemeente (o.v.v. locatie, adres en foto’s).

Na uw melding zal de graffiti niet altijd verwijderd worden. Het is aan de eigenaar om te beoordelen of dit noodzakelijk is of niet.

 • Graffiti Platform Leeuwarden
  Op speciaal aangewezen plekken kunnen graffitispuiters oefenen en contacten leggen met erkende graffitikunstenaars van het Graffiti Platform Leeuwarden. Hier kunt u ook terecht met uw ideeën over graffitikunst.

Hoe werkt het?

Geef graffiti op gemeentebezit door. De gemeente laat de graffiti zo snel mogelijk verwijderen. Gebruik bij het doorgeven van uw melding de categorieën “Weg- en straatmeubilair / Graffiti”

Naast het doorgeven aan de gemeente is het van belang dat eigenaren, die slachtoffer zijn geworden van graffiti, zo snel mogelijk aangifte doen bij de Politie. Houd daarbij rekening met een aantal spelregels:

Spelregels (PDF, 61.27 KB)

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk daders gepakt worden, zodat zij zelf kunnen opdraaien voor de schoonmaakkosten.