Inhoudsopgave:

Gezonde bodem, Gezonde inwoners en Gezonde ketens

Met de Voedselagenda willen we samen stappen zetten naar een toekomstbestendig voedselsysteem in Leeuwarden dat bijdraagt aan gezondheid van onze inwoners, het landschap, biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaat en de leefbaarheid van onze wijken en dorpen.

Doelstellingen Voedselagenda

  1. Gezonde inwoners
  2. Volhoudbare en duurzame voedselproductie
  3. Korte ketens
  4. Samenwerken en verbinden

Voedselagenda digitaal

Wilt u meer weten over onze ambities met voedsel en wat we daarvoor gaan doen? Lees dan onze Voedselagenda.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk ook op de website Groen leeft in Leeuwarden.