Inhoudsopgave:

Ondersteuning aan de sociale basis

De gemeente stelt middelen/geld beschikbaar voor de sociale basis. Onder andere aan bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Voorbeelden zijn het Mienskipsfonds en budgetten voor het stimuleren van het groenonderhoud door bewoners. Op deze wijze investeert de gemeente in een sterke sociale basis.

Hoe kunnen wij de sociale basis het beste ondersteunen?

Organiseert u wel eens een activiteit voor uw buurtbewoners? Of bent u vrijwilliger bij een stichting of vereniging in gemeente Leeuwarden? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen! Heeft u vanuit deze rol wel eens contact met de gemeente en/of Amaryllis? Hoe verloopt dat contact? Wij willen graag weten of u de weg richting de gemeente en/of Amaryllis weet te vinden als er vragen zijn.

Enquête

Er is een enquête gehouden, die konden inwoners tot en met zondag 12 mei invullen. De resultaten daarvan worden nu verwerkt. Op basis van de resultaten worden bijeenkomsten georganiseerd. Daarover staat hieronder meer informatie.

In gesprek over versterken sociale basis

Wij organiseren rond de zomer een bijeenkomst waar we verder ingaan op de uitkomsten van de enquête. Op deze bijeenkomst gaan we graag verder met u in gesprek. Over deze bijeenkomsten volgt later meer informatie.

Voorbeelden sociale basis in de gemeente Leeuwarden

De sociale basis is voortdurend in beweging. Dit is te zien bij onder andere bibliotheken, scholen, sportverenigingen, culturele instellingen, gebedshuizen en buurt- en dorpskamers. Maar ook tussen buren die elkaar helpen met boodschappen doen, klussen voor elkaar doen en eten koken. De voorbeelden in de flyer ‘De sociale basis’ laten de kracht zien van ideeën die ontstaan zijn vanuit de sociale basis in de gemeente Leeuwarden.