Inhoudsopgave:

Enquête

Hoe kan de gemeente Leeuwarden sporten en bewegen het beste mogelijk maken en aanmoedigen denkt u? Help ons mee door een enquête in te vullen! Het invullen van de enquête duurt ongeveer 2 minuten en is anoniem.

Belang van sporten en bewegen

Sporten en bewegen zijn belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. Ook helpt sporten en bewegen om de kans op ziekten te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • obesitas
  • hart- en vaatziektes
  • diabetes

Sporten en bewegen verbindt mensen ook. Op de sportvereniging, sportschool en in sportgroepjes werkt u niet alleen aan uw lichamelijke gezondheid, maar is het sociale contact minstens zo belangrijk.

Startnotitie met centrale onderwerpen

Er is al een startnotitie gemaakt. Dit is de eerste stap richting het nieuwe beleidskader. De startnotitie heet ‘Een nieuw beleidskader sport en bewegen’. Hierin staat hoe het proces tot nieuw sportbeleid eruit ziet en op welke momenten we verenigingen, organisaties en inwoners vragen mee te denken.

In de startnotitie staan vijf onderwerpen centraal. Dit zijn:

  1. Van jongs af aan, een leven lang veelzijdig in beweging.
  2. Sportinfrastructuur, de basis om sporten en bewegen te faciliteren.
  3. Verstevigen van het sportklimaat en de breedtesport.
  4. Visie op topsport(beleid) in de gemeente Leeuwarden.
  5. Gezondheidsachterstanden verkleinen met sport als middel.

Bijeenkomsten met veel ideeën

Op donderdagavond 21 maart hebben we een bijeenkomst gehad als start voor het participatietraject voor het nieuwe beleidskader Sport en Bewegen. We kijken terug op een geslaagde en gezellige avond. Ook zijn er in april verdiepende bijeenkomsten geweest. Tijdens alle bijeenkomsten zijn veel ideeën opgehaald waar we verder mee aan de slag gaan.