Inhoudsopgave:

Welke gebieden adopteren?

Op de overzichtskaart vindt u welke schoonmaakgebieden beschikbaar zijn voor adoptie. Er zijn in totaal 200 gebieden. U mag zelf weten hoeveel gebieden u schoon wilt houden.

Wie mogen meedoen?

Alle maatschappelijke organisaties met een KVK nummer in de gemeente Leeuwarden mogen zich inschrijven. Jong en oud mogen meedoen met het opruimen van zwerfafval. Kinderen ook, op voorwaarde dat er een volwassene meegaat (tot 4 kinderen per volwassene).

Wat is een maatschappelijke organisatie?

Scholen, verenigingen en andere samenwerkingsvormen, die uit meer dan 1 persoon bestaan en samenwerken voor een goed doel, zonder winst te maken. Dit zijn ook dorps- en wijkbelangen, kerkgenootschappen en andere stichtingen.

Ingeschreven. En nu?

U ontvangt een bevestiging per e-mail. Heeft u zich voor 27 mei 2024 ingeschreven? Dan ontvangt u een uitnodiging voor de startavond op 30 mei of 4 juni 2024.

Waarvoor is de startavond bedoeld?

De startavond is een gezellige en informatieve aftrap van de aanpak. U geeft bij het inschrijven een 1e en 2e voorkeur aan. Op deze avond worden de schoonmaakgebieden definitief verdeeld. Is er overlap in de 1e voorkeur? Dan wordt tijdens deze startavond gekeken naar de mogelijkheden. Samen met de andere organisaties zoekt u naar een oplossing. Lukt dit niet? Dan wordt er geloot. Minimaal 1 vertegenwoordiger van uw organisatie moet aanwezig zijn. De definitieve verdeling van de schoongebieden met de deelnemende organisaties wordt op deze pagina gepubliceerd.

Hoeveel tijd kost het schoonmaken?

Gemiddelde 6,5 uur per maand. Dat is 75 uren per jaar. Deze uren kunt u zelf indelen. De hulp van kinderen telt mee volgens het principe 2=1. Dit betekent dat 2 uren meehelpen door 1 kind, gerekend wordt als 1 uur inzet door een volwassene. Bijvoorbeeld:

  • 1 keer per maand lopen 3 volwassenen, met 7 tot 9 kinderen, een ronde van 1 uur.
  • 1 keer per maand lopen 6 of 7 volwassenen een ronde van 1 uur.
  • 2 keer per maand lopen 3 of 4 volwassen een ronde van 1 uur.
  • 2 keer per maand lopen 2 volwassenen, met 2 tot 4 kinderen, een ronde van 1 uur.

Wat verwachten we verder?

Organiseer minimaal 1 keer per maand een opruimactie met uw vereniging of school in jullie schoongebied(en). Per schoongebied bent u hier ongeveer 75 manuren per jaar mee bezig.

Maak minimaal 1 keer per maand jullie opruimactiviteiten voor iedereen zichtbaar. Dit kan bijvoorbeeld via sociale media of een nieuwsbrief. Hiermee stimuleert u de omgeving om het netjes te houden.

Het schoonmaakgebied houdt u het hele jaar schoon. Ook in de vakantieperiode. Zorg ervoor dat er voldoende mensen beschikbaar zijn in uw team, zodat er altijd iemand in kan vallen of bij kan springen.

Vragen en antwoorden

Ik kan of wil niet digitaal inschrijven.

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Ik ben te laat met inschrijven, maar wil wel graag meedoen.

Dat kan. Op de kaart vindt u de schoongebieden die nog beschikbaar zijn. U kunt tot en met 16 augustus 2026 instappen. De financiële vergoeding van € 750,- per jaar wordt verdeeld op basis van hoe lang u nog mee kunt doen. De gemeente Leeuwarden neemt contact met u op, zodra u zich heeft ingeschreven.

Ik heb geen KVK nummer

Zonder KVK nummer wordt u niet gezien als maatschappelijke organisatie.

Wanneer ontvang ik de vergoeding van € 750,- per jaar per schoonmaakgebied?

De vergoeding wordt uitbetaald in 2 delen; in het voorjaar en in het najaar.

Waarom is het ene gebied groter dan het andere gebied?

Uit ervaring weten we dat in het ene gebied meer zwerfvuil ligt dan in het andere gebied. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van recreatie, horeca, onderwijs, supermarkten, wandelroutes of fietsroutes. Die gebieden zijn kleiner.
Ook is het in het ene gebied meer particuliere grond dan in het andere. U maakt alleen schoon op de publiek toegankelijke delen van uw schoongebied(en). Particulieren en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het zwerfafval op hun eigen terrein.

Kunnen we gezamenlijk een schoongebied adopteren?

Ja. Als u samen maar goede afspraken maakt en wij als gemeente maar 1 aanspreekpunt houden.

Mijn vraag staat niet op deze pagina.

Misschien staat uw vraag in het document Meer vragen en antwoorden Schoon Belonen. Of neem contact op met de gemeente Leeuwarden.