Inhoudsopgave:

Voorwaarden verhuurvergunning opkoopbescherming

 • U bent eigenaar van de woning.
 • U wilt uw woonruimte verhuren aan een eerstegraads of tweedegraads familielid. Bijvoorbeeld uw partner, (stief)ouder, opa, oma, (stief- of adoptie)kind, broer, (schoon)zus of kleinkind.
 • U heeft zelf tenminste 12 maanden in de woonruimte gewoond en u gaat de woonruimte voor maximaal 12 maanden verhuren.
 • De woonruimte is onderdeel van een winkelpand, kantoorpand of bedrijfspand.

Verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen

U kunt op deze pagina vanaf 1 juli de verhuurvergunning opkoopbescherming digitaal aanvragen.

Wanneer krijgt u antwoord op uw aanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst hoort u of u de vergunning krijgt. Soms is een verlenging van deze termijn nodig, maar dan krijgt u daarover schriftelijk bericht.

Voorwaarden ontheffingsvergunning opkoopbescherming

 • Als zich omstandigheden voordoen die maken dat redelijkerwijs niet van de eigenaar verlangd kan worden dat hij het verbod in het eerste lid naleeft, of;
 • als het naar het oordeel van het college gaat om een dusdanig maatschappelijk gewenste vorm van verhuur of handeling die gepaard gaat met verhuur, dat het belang van verhuur in dat geval prevaleert boven het belang van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

Ontheffingsvergunning opkoopbescherming aanvragen

U kunt op deze pagina vanaf 1 juli de ontheffingsvergunning opkoopbescherming digitaal aanvragen.

Wanneer krijgt u antwoord op uw aanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst hoort u of u de vergunning krijgt. Soms is een verlenging van deze termijn nodig, maar dan krijgt u daarover schriftelijk bericht.

In welke buurten geldt de opkoopbescherming?

De opkoopbescherming geldt op koopwoningen in de volgende buurten, deze vindt u ook op de kaart:

 • Binnenstad
 • Bilgaard & Havankpark
 • Potmargezone
 • Westeinde
 • Vrijheidswijk
 • Vossepark & Helicon
 • Heechterp & Schieringen
 • Dokkumer Ie e.o.
 • Goutum
 • Oud-Oost
 • Sonneborgh e.o
 • Nijlân & De Zwette

Kosten

Vragen en antwoorden

Wat houdt opkoopbescherming in?

Opkoopbescherming houdt in dat de woning in de eerste vier jaar na het in eigendom krijgen* niet zonder vergunning mag worden verhuurd. De opkoopbescherming wordt gebruikt om zoveel mogelijk bestaande, goedkope koopwoningen beschikbaar te houden voor kopers die er zelf gaan wonen.

*Met ‘in eigendom krijgen’ bedoelen we in dit geval: de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar.

Waarom de opkoopbescherming?

Door het woningtekort staat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van bepaalde woningen in bepaalde buurten onder druk. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in deze buurten, bestaande goedkope koopwoningen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Mensen die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning, om zelf in te wonen, maken zo meer kans.

Ik heb een woning gekocht vóór de start van de opkoopbescherming. Mag ik die woning nog zonder vergunning verhuren?

De opkoopbescherming geldt niet als u eigenaar was van de woning voor de startdatum van de opkoopbescherming op 1 juli 2024. Dit betekent dat u voor 1 juli 2024 ingeschreven stond als eigenaar in openbare registers. U mag de woning dan zonder vergunning verhuren.

Ik wil een woning kopen die al verhuurd wordt. Mag ik deze woning blijven verhuren?

U mag de woning blijven verhuren als de woning voor de start van de opkoopbescherming al minimaal 6 maanden verhuurd wordt op het moment dat u eigenaar wordt. U mag de woning dan blijven verhuren zonder vergunning. Ook als de huurder – die op dat moment huurt – het huurcontract opzegt.

De opkoopbescherming geldt wel als de woning voor de start van de opkoopbescherming korter dan 6 maanden wordt verhuurd op het moment dat u eigenaar wordt.

Ik wil een woning kopen van een eigenaar die al een vergunning voor verhuur heeft. Kan ik deze vergunning overnemen?

Nee, als een woning met een vergunning wordt verhuurd, moet u opnieuw een vergunning aanvragen om de woning te mogen verhuren. De vergunning is niet overdraagbaar en gebonden aan de vergunninghouder en de specifieke woonruimte.

Hoe weet ik wat de WOZ-waarde van een woning is?

De WOZ-waarde van uw woning vindt u op het WOZ-waardeloket.

Wordt de prijsgrens van € 260.000,- jaarlijks aangepast?

Ja. Deze prijsgrens wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de jaarmutatie van de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks in januari publiceert over het voorafgaande kalenderjaar.