Inhoudsopgave:

Gemeentelijke havens

Haven Prinsentuin Leeuwarden

De stadshaven rondom de Prinsentuin in Leeuwarden is een van de mooiste havens van Nederland. U kunt als bezoeker uw boot in de Prinsentuin aanleggen. Dat kan midden in het park, aan de Noordersingel of aan de Westerplantage. Meer informatie vindt u op pagina Haven Prinsentuin Leeuwarden.

Havens Grou

In Grou kunt u in 4 verschillende havens aanleggen: de Pikmeerhaven, de Hellingshaven, de Nieuwe Kade en de Suderkade. Meer informatie vindt u op pagina Havens Grou.

Warten

 • Bij de brug in Warten zijn 8 ligplaatsen voor bezoekers. Dit is in de buurt van de kruising tussen het Nijpaed en de Hoofdstraat.
 • Havengeld en watertoeristenbelasting betaalt u bij de brugwachter.
 • De brugwachter komt bij u langs. Betalen kan alleen met contant geld.
 • De brugwachter kan informatie geven over de haven en de omgeving.
 • Achter de kerk is een gebouw met wc’s en douches.
 • U kunt elektriciteit gebruiken bij de stroomzuil. Daarvoor betaalt u met muntgeld.

Jirnsum

 • Aan de Rijksstraatweg (kruising Kerkebuurt) zijn 8 ligplaatsen voor bezoekers.
 • Havengeld en watertoeristenbelasting betaalt u bij horecabedrijf De Fantast. Adres:
  Rijksweg 132
  9011 VH Irnsum
  Telefoonnummer 0566-601956
 • Zij komen bij u langs. Betalen kan met pinpas of contant.
 • Horecabedrijf De Fantast kan informatie geven over de haven en de omgeving.
 • Er zijn bij deze ligplaatsen geen wc’s en douches.
 • U kunt hier geen stroom gebruiken.

Museumhaven Leeuwarden

 • In de museumhaven aan de Willemskade in Leeuwarden liggen historische schepen en varende monumenten. Dit is een haven met vaste ligplaatsen. Soms is er tijdelijk ruimte voor een schip dat Leeuwarden bezoekt.
 • Meer informatie vraagt u op bij havenmeester Robert Rinzema, telefoonnummer 06-43365221 of stuur een e-mail naar: robert.rinzema@leeuwarden.nl.
 • Op de website van Stichting Museumhaven vindt u meer informatie en foto’s.

Commerciële havens

Leeuwarden

 • De Leeuwarder Jachthaven heeft bijna 700 plaatsen. Daarvan zijn 40 voor bezoekers.
 • Voor bezoekers is er altijd plaats. De haven ligt aan de Staande Mastroute en heeft veel voorzieningen.

Warten

 • Midden in het Friese merengebied ligt de jachthaven van Warten. De haven ligt aan Nationaal Park De Alde Feanen.
 • De Stichting Jachthaven Wartena beheert de haven.

Wergea

 • In Wergea zijn verschillende ligplaatsen voor bezoekers.
 • Meer informatie vindt u op de website van Toeristisch Wergea.

Reduzum

 • In Reduzum zijn verschillende ligplaatsen voor bezoekers.
 • Meer informatie vindt u op de website van Dorpsbelang Reduzum.

Havenreglement

Het Havenreglement geldt voor de gemeentelijke havens, de gebouwen en terreinen die daar bij horen van de gemeente Leeuwarden. Maakt u hier gebruik van? Dan moet u zich houden aan de voorwaarden in dit Havenreglement en de aanwijzingen van de havenmeester.

 

Kosten

Als u met uw boot in een haven van de gemeente Leeuwarden ligt, betaalt u havengeld.

Kosten pleziervaart
Havens in Leeuwarden Per strekkende meter, per dag € 1,96 (inclusief BTW).
Stoomboatshaed in Warten Per strekkende meter, per dag € 1,47 (inclusief BTW).
Ter hoogte van de Rijksweg 91 en 97 in Jirnsum Per strekkende meter, per dag € 1,47 (inclusief BTW).
Havens in Grou (per dag) Per strekkende meter, per dag, € 1,66 (inclusief BTW).
Havens in Grou (per maand) Per strekkende meter, per maand, € 21,85 (inclusief BTW).

Als u in de gemeente Leeuwarden woont, betaalt u geen watertoeristenbelasting. Ook voor kinderen van 5 jaar of jonger betaalt u geen watertoeristenbelasting.

Voor water en elektra hoeft u niet apart te betalen in de bezoekershavens. U hebt hier via het liggeld al voor betaald.