Inhoudsopgave:

Wie mag een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is. Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door.
  • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele staan.
  • Ouders en hun kind (ouder dan 16 jaar) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet op hetzelfde adres wonen.

Niet alle gezinsleden emigreren

Als een aantal gezinsleden niet emigreert, dus achterblijft op het huidige adres, dan moeten alle personen die wél emigreren persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat meenemen

  • Uw legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

Daarnaast geeft u uw adres in het buitenland aan ons door.

Neem contact met ons op

Neem in de volgende gevallen contact met ons op:

  • Als u korter dan 8 maanden, maar binnen een jaar, in het buitenland gaat wonen. En u uw woning heeft verkocht of de huur heeft opgezegd.
  • Als u naar het buitenland gaat en er iemand anders in uw huis komt wonen.