Snel naar:

Wie mag een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is. Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door.
  • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele staan.
  • Ouders en hun kind (ouder dan 16 jaar) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet op hetzelfde adres wonen.

Wanneer neemt u contact op met de gemeente Leeuwarden?

  • Als u korter dan 8 maanden, maar binnen een jaar, in het buitenland gaat wonen. En u uw woning heeft verkocht of de huur heeft opgezegd.
  • Als u naar het buitenland gaat en er iemand anders in uw huis komt wonen.