Inhoudsopgave:

Wat zijn de gevolgen van een onjuist adres?

Als wij u tijdens het adresonderzoek niet vinden, wordt u uitgeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld:

 • Uw bijstandsuitkering of AOW.
 • Uw kinderbijslag of kinderopvangtoeslag.
 • Uw huurtoeslag.
 • Uw studiefinanciering.
 • Het uitgeven van een identiteitsbewijs of uittreksel uit de basisregistratie personen.
 • Zorg of (schuld)hulp. Wij kunnen u niet bereiken als we geen juist adres hebben.

Waarom is een juist woonadres zo belangrijk?

Als u uw verhuizing heeft doorgegeven, worden uw nieuwe gegevens verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Alle overheidsinstanties gebruiken de BRP. Bijvoorbeeld:

 • Belastingdienst;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Pensioenfondsen;
 • Gemeenten.

De gemeente werkt samen met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Dit doen ze voor een goede adres controle. Overheidsdiensten geven hun twijfels, over de bewoning van een adres, door aan de gemeente. Is er voldoende twijfel? Dan volgt een adresonderzoek.

Met een verkeerd woonadres in de BRP is bijvoorbeeld adresfraude mogelijk. Maar ook misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes.

Een adresonderzoek kan ook een huisbezoek zijn

Dit gebeurt alleen als er serieuze twijfel is. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. De onderzoekers moeten zich legitimeren.

Een adresonderzoek betekent niet altijd fraude

Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Blijkt uit het onderzoek dat wijziging van de BRP-registratie nodig is? De gemeente zal dit aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht de registratie te wijzigen. De gemeente heeft hier geen toestemming van de betrokkene voor nodig.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden of maak een afspraak om langs te komen.