Inhoudsopgave:

Berichtenbox van MijnOverheid

De gemeente Leeuwarden stuurt vanuit verschillende afdelingen brieven en beschikkingen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Bijvoorbeeld over gemeentelijke belastingen, uitkeringen, of ondersteuning vanuit de Wmo.

 

De Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV werken ook met deze Berichtenbox.

Meer mogelijkheden

De komende tijd nemen de mogelijkheden op het gebied van digitale dienstverlening bij de gemeente Leeuwarden toe. U kunt dan over steeds meer onderwerpen digitaal met de gemeente communiceren. Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij helpen u graag.