Inhoudsopgave:

Berichtenbox van MijnOverheid

Het plan is om in de toekomst nog meer gebruik te maken van de ‘digitale weg’. Om brieven van de gemeente digitaal te ontvangen, kunt u zich bij de Berichtenbox van MijnOverheid aanmelden. De Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV werken ook met deze Berichtenbox.

Meer mogelijkheden

De komende tijd nemen de mogelijkheden op het gebied van digitale dienstverlening bij de gemeente Leeuwarden toe. U kunt dan over steeds meer onderwerpen digitaal met de gemeente communiceren. Hebt u vragen? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij helpen u graag.