Inhoudsopgave:

Hoe werkt het buurtpreventieteam

Het buurtpreventieteam maakt met elkaar afspraken over wat ze gaan doen bij hun rondes door de buurt, wijk of dorp. Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken hoe vaak ze een rondje lopen, op welke tijdstippen en waar ze extra op moeten letten. Hiervoor hebben zij een introductiecursus gevolgd. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan wat ze met de buurtpreventie willen bereiken, communicatievaardigheden en hoe om te gaan met stressvolle situaties en bevoegdheden. Het team werkt samen met andere organisaties die ook in de buurt werkzaam zijn, zoals de gemeente, de politie, het dorpsbelang/wijkbestuur en het welzijnswerk.

Deelnemen aan een buurtpreventieteam

Wilt u weten of in uw wijk een buurpreventieteam actief is, neem contact op met uw wijkpanel of dorpsbelang en anders de gemeente. Als er een buurtpreventieteam actief is, brengen wij u graag in contact met de coördinator buurtpreventie.

Een buurtpreventieteam starten

Als u wilt starten met een buurtpreventieteam, kan het wijkpanel of dorpsbelang u helpen bij het zoeken naar nieuwe deelnemers. U zou ook zelf een oproep in uw wijkblad kunnen plaatsen, een flyer huis aan huis te verspreiden en/of een buurtbijeenkomst kunnen houden.

Ondersteuning van de gemeente

Door de gemeente wordt een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijg u uitleg over buurtpreventie en wat u wel en niet mag doen als burger. Iedere deelnemer krijgt van de gemeente een zomer- en winterjas, rugtasje en een zaklamp. Dit blijft eigendom van de gemeente, u ondertekenend hiervoor een zogenoemde bruikleenovereenkomst. Daarnaast biedt de gemeente verschillende opleidingen aan.

Jaarlijkse financiële bijdrage

Deelnemers (maximum van 15 leden) aan de buurtpreventie kunnen jaarlijks bij de gemeente Leeuwarden een verzoek indienen voor een financiële bijdrage. Dit om activiteiten te organiseren of om zaken die voor het team nodig zijn te betalen. Dit is een vaste bijdrage van € 450,- per buurtpreventieteam en dan nog eens € 15,- per deelnemer.

Waar moet u aan voldoen

  • Er vooraf een aanvraag wordt ingediend voorzien van de gegevens van de aanvrager, zoals de naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en deze voorzien is van een deelnemerslijst van het buurtpreventieteam waarop de namen, geboortedata, adressen en e-mailadressen van alle deelnemers worden weergegeven.
  • De coördinator of plaatsvervanger deelneemt aan het coördinatorenoverleg buurtpreventie.
  • Er geen eerdere andere aanvraag uit dezelfde buurt, wijk of dorp is gedaan.
  • De financiële bijdrage bestemd is voor het buurtpreventieteam en/of voor de leden van het buurtpreventieteam.
  • Er jaarlijks uitleg wordt gegeven over de gemaakte kosten.

Meer weten

Hieronder vindt u de ‘flyer’ en de ‘handreiking’ buurtpreventie: