Inhoudsopgave:

Hoe werkt het?

Het buurtpreventieteam maakt samen afspraken over hun rondes door de buurt. Ze hebben geleerd hoe ze goed kunnen omgaan met lastige situaties. Ook werken ze samen met andere organisaties in de buurt, zoals de politie en het gemeentebestuur, om de buurt veilig te houden.

Wilt u deelnemen aan een buurtpreventieteam?

Wilt u weten of in uw wijk een buurpreventieteam actief is, neem contact op met uw wijkpanel of dorpsbelang en anders de gemeente. Als er een buurtpreventieteam actief is, brengen wij u graag in contact met de coördinator buurtpreventie.

Wilt u een buurtpreventieteam starten?

Als u wilt starten met een buurtpreventieteam, kan het wijkpanel of dorpsbelang u helpen bij het zoeken naar nieuwe deelnemers. U zou ook zelf een oproep in uw wijkblad kunnen plaatsen, een flyer huis aan huis te verspreiden en/of een buurtbijeenkomst kunnen houden.

Ondersteuning van de gemeente

Door de gemeente wordt een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijg u uitleg over buurtpreventie en wat u wel en niet mag doen als burger. Iedere deelnemer krijgt van de gemeente een zomer- en winterjas, rugtas en een zaklamp. Dit blijft eigendom van de gemeente, u ondertekenend hiervoor een bruikleenovereenkomst. Daarnaast biedt de gemeente verschillende opleidingen aan.

Jaarlijkse financiële bijdrage

Deelnemers (maximum van 15 leden) aan de buurtpreventie kunnen jaarlijks bij de gemeente Leeuwarden een verzoek indienen voor een financiële bijdrage. Dit is een vaste bijdrage van €450,- per buurtpreventieteam en €15,- per deelnemer. Met deze bijdrage kunnen er activiteiten worden georganiseerd of voor het kopen van middelen die nodig zijn voor het buurtpreventieteam.

Waar moet u aan voldoen

 • U moet vooraf een aanvraag indienen voorzien van de gegevens van de aanvrager:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Daarnaast moet deze aanvraag zijn voorzien van een deelnemerslijst van het buurtpreventieteam waarop de namen, geboortedata, adressen en e-mailadressen van alle deelnemers worden weergegeven.

 • De coördinator of plaatsvervanger deelneemt aan het coördinatorenoverleg buurtpreventie.
 • Er mag niet een andere aanvraag uit dezelfde buurt, wijk of dorp zijn gedaan.
 • De financiële bijdrage is alleen bestemd voor het buurtpreventieteam en/of voor de leden van het buurtpreventieteam.
 • Jaarlijks moet u uitleg kunnen geven over de gemaakte kosten.

Meer weten?

In de flyer en de handreiking buurtpreventie vindt u meer informatie.