Inhoudsopgave:

Ontbinding

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u het partnerschap ontbinden. Dit doet de rechter. Een advocaat regelt dit voor u. U maakt samen afspraken over de spullen, de woning, het geld en de kinderen. De rechter moet deze afspraken goedkeuren.

Bent u het samen eens over de ontbinding? Dan levert u de uitspraak (beschikking) van de rechtbank binnen 6 maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap werd geregistreerd. Meestal regelt de advocaat dit voor u. Het partnerschap is pas officieel ontbonden, als de gemeente de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beëindiging

Heeft u geen kinderen? En bent u het met elkaar eens over bijvoorbeeld het verdelen van de spullen, het geld en de woning? Dan kunt u het geregistreerd partnerschap ook laten beëindigen. Dit gaat sneller en is minder onnodig ingewikkeld dan een ontbinding. U gaat samen naar een advocaat of notaris. Daar laat u een convenant opmaken met daarin de gemaakte afspraken. De advocaat of notaris stelt een verklaring op. Hierin staat dat het partnerschap is beëindigd. Deze verklaring levert de advocaat of notaris binnen 3 maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u het partnerschap hebt geregistreerd. Het partnerschap is pas officieel beëindigd, als de gemeente de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Kosten

Het inschrijven in de registers van de burgerlijke stand is gratis.