Snel naar:

Ontbinding partnerschap

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u het partnerschap ontbinden. Dit gebeurt door de rechtbank. Een advocaat doet dit voor u. U maakt samen afspraken over de spullen, woning, geld en de kinderen. De rechter bekrachtigt deze afspraken in de uitspraak over de ontbinding.

 

Bent u het samen eens bent over de ontbinding? Dan levert u de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds het partnerschap bent aangegaan. Meestal regelt de advocaat dit voor u. Het partnerschap is pas officieel ontbonden als de gemeente de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Beëindiging partnerschap

Hebt u geen kinderen? En bent u het helemaal met elkaar eens over allerlei zaken, zoals de het verdelen van de spullen, geld en de woning? Dan kunt u het geregistreerd partnerschap ook laten beëindigen. Dit gaat sneller en is minder omslachtig dan een ontbinding.

 

U gaat samen naar een advocaat of notaris en laat een convenant opmaken met daarin de gemaakte afspraken. De advocaat of notaris stelt ook een verklaring op, waarin staat dat het partnerschap is beëindigd. Deze verklaring levert de advocaat of notaris binnen 3 maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap destijds is aangegaan. Het partnerschap is officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Kosten

Het inschrijven in de registers van de Burgerlijke Stand van het ontbinden of beëindigen van een geregistreerd partnerschap is gratis.