Inhoudsopgave:

Voorwaarden waar u aan moet voldoen

 • De aanvraag moet 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
 • De aanvraag voor het kalenderjaar 2021 en de jaren daarna worden ieder jaar voor 1 oktober van het voorgaande jaar ingediend.

Voorwaarden waar wij ons aan houden

 • De activiteit is gericht op vrijwilligers die werkzaam zijn in de financiële hulpverlening.
 • De activiteit is gericht op vrijwilligers die werkzaam zijn ten behoeve van de inwoners van de gemeente Leeuwarden of leerlingen op scholen in de gemeente Leeuwarden.
 • De aanvrager werkt samen met de sociale wijkteams, het vrijwilligersservicepunt, de buurtservicepunten en andere vrijwilligersorganisaties die binnen de gemeente Leeuwarden actief zijn op het gebied van financiële hulpverlening, zodat de hulp aan burgers zo makkelijk en goed mogelijk wordt geboden.
 • Nieuwe vrijwilligers wordt scholing aangeboden, zodat ze over voldoende informatie beschikken om inwoners de juiste financiële hulp en ondersteuning te bieden.
 • Voor actieve vrijwilligers wordt bijscholing georganiseerd.
 • De vrijwilligers worden begeleid bij het bieden van hulp en ondersteuning aan de inwoners.
 • Voor werving, selectie, matching, begeleiding, onkosten en scholing van nieuwe vrijwilligers wordt maximaal € 1000,- subsidie per nieuwe vrijwilliger verleend.
 • Voor begeleiding, onkosten en scholing van reeds actieve vrijwilligers wordt maximaal € 500,- subsidie per vrijwilliger verleend.

Wat vermeldt u in de aanvraag?

 • Hoeveel vrijwilligers er op dit moment actief zijn.
 • Hoeveel nieuwe vrijwilligers in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd worden verwacht.
 • Welke activiteiten er worden uitgevoerd.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018. (Het betreft artikel 2).
 • Regeling subsidie facilitering vrijwilligersorganisaties financiële hulpverlening 2020.