Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan het Aanvraagformulier Subsidieregeling duurzame dorpen en wijken en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

 • Gegevens van uw organisatie;
 • Plan van aanpak met een omschrijving van het project;
 • Begroting van het project.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Er zijn vier mogelijkheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • Duurzame beginners – subsidie tot € 2.500
  Een georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die samen de eerste stappen willen maken naar lokale energiebesparing en/of het opwekken van duurzame energie in hun eigen wijk of dorp.

  • Voorbeelden: Ontwikkeling eigen huisstijl, logo, flyer, organiseren informatiebijeenkomst(en); ontwikkeling enquête, uitnodiging gastspreker.
 • Duurzame doorzetters – subsidie tot € 7.500
  Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die hun duurzame plannen en projecten voor duurzame energie opwek of besparing in hun wijk of dorp willen versnellen of door ontwikkelen.

  • Voorbeelden: het organiseren van collectieve inkoopacties, doorontwikkeling energie-bespaaradvies, inzet warmtebeeldcamera, inhuur adviseur.
 • Duurzame koplopers (tot en met € 12.500)
  Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die vanuit hun inmiddels opgedane ervaring gezamenlijk verder willen met projecten en actief willen meedenken en meedoen aan een duurzaam warmteplan voor hun wijk of dorp.

  • Voorbeelden: Uitwerken plan van aanpak voor duurzame mobiliteit, aanschaf eigen warmtebeeldcamera voor wijk of dorp, analyse woningvoorraad en passend advies, ontwikkeling projectvoorstel voorbeeldwoning, kennissessies verschillende duurzame warmteoplossingen.
 • Duurzame experts (tot en met € 25.000):
  Voor stichting, coöperatie of vereniging van bewoners uit een wijk of dorp die inmiddels ervaring heeft opgedaan met het uitvoeren van projecten en aan de slag wil met een grootschalig project.

  • Voorbeelden: Het inhuren van een projectleider om een aardgasvrij-ready pilot te begeleiden, onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor aardgas, participatieprocessen rondom nieuwe duurzame energie opwek.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Meer informatie over alle lokale energie-initiatieven en landelijke subsidies vindt u op de website Energieloket Leeuwarden.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Subsidieregeling Duurzame dorpen en wijken 2023-2025.