Snel naar:

Wat willen we bereiken?

In de komende twintig jaar gaan we Leeuwarden Oost leefbaarder maken: iedereen moet er fijn kunnen wonen, met een goede opleiding en inkomen, en in een goede gezondheid. In de wijken van Leeuwarden Oost wordt het straks dus net zo prettig leven als waar dan ook in Leeuwarden. De bewoners moeten er een eerlijke kans hebben op:

 

 • Een goede baan die bij je past
 • Een geschikte opleiding
 • Een goede gezondheid
 • Een betaalbare fijne woning
 • Een schone en groene buurt waarin je je veilig voelt

 

Dat bereiken we graag samen met de bewoners van Leeuwarden Oost. En daarom willen we graag dat zoveel mogelijk mensen meepraten over hoe we dat gaan doen.

 

Alles wat we willen bereiken staat beschreven in het ‘Ambitiedocument programma Leeuwarden Oost’. Dat kunt u hier lezen:

Wat doen we al?

Het programma voor Leeuwarden Oost duurt twintig jaar. Dat duurt lang, maar we zijn al wel serieus aan de slag. De volgende projecten zijn al gestart:

 

 • Gezinslab: we nemen met en bij gezinnen de oorzaken van gezondheidsachterstanden weg en verlagen we drempels naar een gezondere leefstijl. Voor mensen die vastlopen in het systeem is een maatwerkcoach beschikbaar.
 • Aanpak volkshuisvestingsfonds: verduurzamen van 1610 particuliere woningen en de openbare ruimte in 4 wijken. Hiervoor hebben we tien jaar de tijd. In de wijkvisieontwikkeling kijken we naar samenwerking met BOSK voor het plaatsen van de eerste bomen.
 • Kunst in je buurt: het generatiehuis voert met culturele makers, Amaryllis en de wijkorganisaties culturele activiteiten uit met en voor bewoners waarbij generaties elkaar ontmoeten, meer meedoen en van elkaar leren. Dit kan uiteindelijk leiden tot minder eenzaamheid en afname van dagbesteding.

In 2022 en 2023 gaan we in ieder geval aan de slag met deze plannen

 • Bij 100 huishoudens met schulden lossen we de schulden af en stellen we een toekomstplan op.
 • We helpen 50 bewoners met de schuldentool voor een snel overzicht van hun financiële.
 • Op Maat naar werk: een aanpak voor mensen die maatwerk nodig hebben waardoor drempels naar werk weggenomen worden. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen in de bijstand.

Praat mee over de toekomst van uw wijk!

Hoe wilt u dat uw wijk er de komende jaren uit gaat zien? Wilt u meer ruimte voor groen? Vindt u dat uw straat veiliger kan? Heeft u goed contact met uw buren? Wat gaat er nu goed en wat kan beter?

 

Bewoners van Leeuwarden Oost werken aan mooie plannen voor de toekomst. Die plannen komen in wijkvisie te staan voor de komende twintig jaar. Dat gebeurt samen met wijkorganisaties, Amaryllis en de gemeente.

 

Een eerste tussenstand:

Bewoners hebben al heel wat ideeën gedeeld. Nu is het tijd om de eerste resultaten van die plannen te presenteren. Dat doen we met een top-10 van wensen en dromen.
Zijn we op de goede weg of mist u nog iets? We vinden het fijn als u daarover komt meepraten!

 

Wilt u bij een van de presentaties voor uw wijk zijn? Die organiseren we op de volgende avonden:

 

Heechterp-Schieringen:
Maandag 23 mei van 19:30 tot 21:30 uur
Wijkgebouw Heechterp-Schieringen
Egelantierstraat 5, Leeuwarden

 

Bloemenbuurt-Oldegalileën:
Dinsdag 24 mei van 19:30 tot 21:30 uur
Cultureel Centrum Mahatma Gandhi
Oldegalileën 129, Leeuwarden

 

Vlietzone:
Woensdag 25 mei van 19:30 tot 21:30 uur,
Amaryllis
Zuidvliet 620, Leeuwarden

 

Tjerk Hiddes-Cambuursterhoek:
Maandag 30 mei van 19:30 tot 21:30 uur,
Wijkcentrum Cambuursterhoek
Boerhaavestraat 44, Leeuwarden

 

Bilgaard:
Woensdag 1 juni van 19:30 tot 21:30 uur,
Wijkvereniging Bilgaard
Hooidollen 17, Leeuwarden

 

Camminghaburen:
Woensdag 1 juni van 19:30 tot 21:30 uur,
MFC Camminghaburen
Lieuwenburg 2, Leeuwarden

 

U bent van harte welkom!
Wilt u meer informatie? Mail dan naar:
leeuwardenoost@leeuwarden.nl

Wat is een wijkvisie en wat doen we ermee?

Wat vinden de bewoners van Leeuwarden Oost belangrijk? Dat willen we graag weten. Daarom willen we voor elke wijk in Leeuwarden Oost een wijkvisie maken. Daarin zijn de wensen en dromen van de bewoners te vinden voor de langere termijn: de komende twintig jaar. Om die wijkvisie te maken, willen we graag met u in gesprek. Daarin komt in ieder geval een top-10 te staan van zaken die u in uw wijk graag aangepakt wilt zien. Een eerste wijkvisie hebben we al: het manifest voor de Vlietzone.

 

We hopen dat u als bewoners laat horen wat u wilt dat er in uw wijk gebeurt. Het programma Leeuwarden Oost wil serieus aan de slag om zoveel mogelijk van die wensen uit te laten komen, ook al zal niet alles lukken. De wijkvisies zijn een nieuwe manier om met de inwoners in gesprek te gaan. De komende jaren willen we daar nog verder mee gaan.

Wanneer zijn de wijkvisies klaar?

In oktober 2022 willen we dat de wijkvisies klaar zijn.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de website van Leeuwarden Oost.