Inhoudsopgave:

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • U woont in Ne­der­land en staat in­ge­schre­ven in Leeuwarden of hebt een brief­adres in Leeuwarden
  • U hebt een ver­blijfs­ver­gun­ning asiel voor be­paal­de of on­be­paal­de tijd (do­cu­ment type III of IV).
  • Er be­staat ze­ker­heid over uw iden­ti­teit.

Wat neemt u mee naar het Gemeentehuis?

  • Uw verblijfsvergunning.
  • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die u hebt. Ook als ze zijn verlopen.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen die u leest in het volgende document:
  • Geld. U betaalt het paspoort contant of met uw pinpas.

Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind(eren)?

Neem uw kind(eren) mee naar naar het Gemeentehuis. Ook bij het ophalen van het document moet uw kind(eren) weer mee.

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijt of is het gestolen?

Geef dit zo snel mogelijk digitaal door aan de gemeente. Dit is nodig om misbruik te voorkomen. Na deze melding verklaren wij uw paspoort ongeldig. Als u het terugvindt, kunt u het dus niet meer gebruiken. U moet het dan inleveren bij de gemeente.

Wilt u of kunt u de vermissing niet digitaal doorgeven?

Maak dan een afspraak bij de gemeente. U vult een verklaring van vermissing in aan de balie van het Gemeentehuis. Wij stellen uw identiteit vast. Daarna vraagt u direct uw nieuwe document aan. U hoeft geen aangifte bij de politie meer te doen.

Reizen met uw kind(eren)

Kinderen moeten altijd een eigen paspoort of identiteitskaart bij zich hebben als ze naar het buitenland reizen.

Sommige landen willen een verklaring waarin staat dat de volwassene, die met het kind meereist, echt de ouder of gezaghouder is. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe wilt. Informatie over controle aan de Nederlandse grens, vindt u op de website van Nederland wereldwijd.

Jonger dan 18 jaar?

Kom zelf naar het Gemeentehuis. U vraagt uw paspoort persoonlijk aan de balie aan. U heeft toestemming nodig van iedere persoon die het gezag over u heeft. Meestal zijn dit uw ouders. Om hun toestemming te regelen en om uw paspoort aan te vragen, zijn de volgende dingen van belang:

  • De gezaghouders komen met u mee naar het Gemeentehuis om uw paspoort aan te vragen.
  • Zijn er twee gezaghouders en kan een van de gezaghouders niet meekomen? Dan neemt u van de gezaghouder die niet meekomt mee:

Hoe lang is een vluchtelingenpaspoort geldig?

Het vluchtelingenpaspoort is geldig zolang u een verblijfsvergunning heeft. Maar nooit langer dan 5 jaar.

Vluchtelingenpaspoort laten bezorgen

Een aangevraagd vluchtelingepaspoort kunt u thuis of op uw werk laten bezorgen.

Visum

Ieder land heeft eigen regels voor buitenlanders die het land bezoeken. Soms is een geldig paspoort voldoende. Het is ook mogelijk dat u een visum nodig hebt.

Wilt u weten of u een visum nodig hebt voor het land waar u naartoe wilt?

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u een visum aanvragen?

Dan kunt u onder meer terecht bij de ANWB.

Kosten

Soort reisdocument Bedrag
Paspoort en Zakenpaspoort (ouder dan 18 jaar) € 83,80
Paspoort en Zakenpaspoort (jonger dan 18 jaar) € 63,40
Identiteitskaart (ouder dan 18 jaar) € 75,80
Identiteitskaart (jonger dan 18 jaar) € 40,90
Reisdocument Vluchteling/Vreemdeling € 63,40
Spoed € 57,00 extra
Reisdocument laten bezorgen € 3,50