Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Leeuwarden wil dat iedereen al onze online informatie en -dienstverlening op een goede en simpele manier kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van onze website.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 op niveau AA en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk
De website www.leeuwarden.nl voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is namelijk gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Daarom wordt er de komende tijd gewerkt aan de volgende verbeteringen:

 • Kleurcontrasten, door nieuwe toevoegingen aan de website zien we dat een aantal elementen van de website niet voldoen aan de eisen m.b.t. kleurcontrasten
 • Digitale formulieren, de gemeente Leeuwarden kan op dit moment nog niet garanderen dat alle formulieren voldoen aan de toegankelijkheidseisen

Maatregelen
Wij streven naar het volledig toegankelijk maken van de eigen online informatie en -dienstverlening, in overeenstemming met het besluit. Daarom worden de volgende maatregelen genomen:

 • De huidige toegankelijkheidsissues met betrekking tot de kleurcontrasten zullen in het najaar van 2020 worden opgelost
 • Er wordt op dit moment gewerkt aan de vervanging van de huidige digitale formulieren
 • In het voorjaar van 2021 zal aan een geheel nieuwe website worden gewerkt. Het streven is dat de website, inclusief de formulieren bij oplevering volledig voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen
 • Het verbeteren, vervangen of uitfaseren van overige websites/apps die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen

Naast het verbeteren van de huidige toegankelijkheid worden er ook aanvullende maatregelen genomen m.b.t. het proces en het in standhouden van de digitale toegankelijkheid:

 • De toegankelijkheidseisen zullen onderdeel uitmaken van ons inkoopbeleid, waardoor deze bij elke aanbesteding worden meegenomen  
 • De redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid
 • De redactie voert periodiek interne analyses uit op alle websites/content
 • Er wordt gewerkt aan de bewustwording onder de medewerkers door extra berichtgeving/ digitale sessies

De inwoners betrekken
De gemeente Leeuwarden is van plan om in samenwerking met een aantal universiteiten een onderzoek uit te voeren naar de digitale toegankelijkheid van onze website/content. We willen gezamenlijk toetsen of bijvoorbeeld inwoners met een beperking of inwoners die extra digitale hulp nodig hebben problemen ondervinden met onze website. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de bouw van de nieuwe gemeentewebsite.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Leeuwarden
Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen vindt u binnenkort in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@leeuwarden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.