Lion het stadhuis in de lente

Subsidie Activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen

Bent u een stichting of vereniging van een buurt-, wijk- of dorpshuis? Dan kunt u hier uw jaarlijkse subsidie aanvragen.