Lion het stadhuis in de lente

Onderzoek, cijfers en data

De gemeente voert onderzoeken uit, verzamelt, bewerkt en analyseert gegevens en maakt rapportages. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan gemeentelijk beleid en management dat is gebaseerd op kennis en inzicht. Statistische gegevens en onderzoeksgegevens – die niet op deze site zijn te vinden - zijn digitaal op te vragen door bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, studenten en instellingen.