Lion het stadhuis in de lente

Melden ontbinding, beëindiging geregistreerd partnerschap

Wilt u een geregistreerd partnerschap ontbinden of beëindigen? Afhankelijk van de situatie doet u dat via de rechtbank, een advocaat of notaris. U schrijft de ontbinding binnen 6 maanden of de beëindiging binnen 3 maanden na de uitspraak in bij de gemeente waar het partnerschap werd geregistreerd. Pas dan is de ontbinding of beëindiging definitief.