Lion het stadhuis in de lente

Groen

Leeuwarden wil zich graag inzetten voor een groenere, duurzamere en gezondere gemeente. Dat doen we op diverse manieren en in samenwerking met externe partijen en burgers.
De stad kent tal van prachtige parken, heemtuinen en monumentale bomen. De gemeente beheert en onderhoudt het groen volgens een jaarplanning. Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan meer groen in de wijk. Bijvoorbeeld door een geveltuintje te maken, boomspiegels te beplanten of een groen dak aan te leggen.