Lion het stadhuis in de lente

De Digitale Belastingbalie

Via de Digitale Belastingbalie kunt u een groot deel van uw gemeentelijke belastingzaken zelf regelen.

De volgende onderwerpen kunt u zelf inzien of regelen in de Digitale Belastingbalie:

  • overzicht van één of meerdere aanslagen. Met of zonder de betaalde en/of de nog te betalen bedragen.
  • openstaande bedragen betalen via iDEAL
  • taxatieverslag inzien
  • kwijtschelding aanvragen
  • bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde
  • verzoek om een betalingsregeling
  • automatische incasso
  • hondenbelasting (aangeven, wijzigen of annuleren)
  • status opvragen