Inhoudsopgave:

Doelen

De belangrijkste doelen zijn dat alle inwoners van de gemeente Leeuwarden gezond zijn, een goede levenskwaliteit ervaren en gelijke kansen hebben om gezond op te groeien, te leven en oud te worden.

Aanpak

De aanpak van de gemeente draait om 4 dingen:

  • Zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft om gezond te leven.
  • Zorgen voor een gezonde omgeving.
  • De mentale gezondheid verbeteren.
  • Mensen helpen gezond oud te worden.

De gemeente wil op tijd ingrijpen en voorkomen dat mensen ziek worden. We willen dit samen met inwoners, professionals en andere organisaties doen. Dit betekent dat iedereen een rol speelt en samen verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de inwoners. Om te zien of de aanpak werkt, willen we in gesprek gaan met inwoners en professionals en onderzoek doen, specifiek op wijk- en dorpsniveau. Zo kunnen we begrijpen welke inwoners extra aandacht nodig hebben.

Gezondheidsnota en bijlagenboek Samen Gezond

Evenement Samen Gezond

Op 2 november 2023 was het evenement ‘Samen Gezond’. Dit evenement stond in het teken van gezondheid in de gemeente Leeuwarden. Inwoners, professionals én medewerkers van de gemeente gingen met elkaar in gesprek.

  • Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor dezelfde kansen op een gezond leven?
  • Hoe richten we de ideale gezonde leefomgeving in?
  • Hoe zorgen we dat we mentaal gezond zijn?
  • En hoe worden we fit oud?

Inspiratie voor ons nieuwe gezondheidsbeleid

Tijdens dit evenement hebben we inspiratie gekregen en samen nagedacht over wat er nodig is om de gezondheid van de inwoners van onze gemeente te verbeteren. In het document ‘Samen Gezond’ hebben we alle meningen en ideeën van de bezoekers samengevoegd. Deze input hebben we meegenomen in het nieuwe gezondheidsbeleid en de keuzes die we maken.