Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan het Aanvraagformulier voor een aanwezigheidsvergunning (PDF, 131.87 KB) en vul in.  Stuur het formulier op naar de Gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wat zijn de eisen?

  • U mag een vergunning voor maximaal 2 kansspelautomaten aanvragen.
  • De kansspelautomaat mag alleen in een hoogdrempelige inrichting worden geplaatst. Bijvoorbeeld in een café of restaurant.

De voorwaarden van een hoogdrempelige inrichting zijn

  • U hebt een alcoholvergunning.
  • Uw bezoeker vooral komt voor het eten en drinken. Er is geen andere activiteit die een ander soort bezoeker trekt.
  • Uw bezoeker is 18 jaar of ouder.

Wilt u een speelautomatenhal?

Deze vergunning wordt voor 5 jaar verleend. In de gemeente Leeuwarden mag maximaal 1 speelautomatenhal aanwezig zijn. Dit staat in de ‘Verordening speelautomatenhallen gemeente Leeuwarden 2014’. Op dit moment is er al een speelautomatenhal in de gemeente Leeuwarden. Daarom mag er niet nog 1 bij.

Kosten

Vergunning voor 12 maanden Vergunning voor 4 jaar
1 kansspelautomaat € 56,50 € 226,-
2e kansspelautomaat € 34,- € 136,-

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Wet op de Kansspelen

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Alcoholwet
  • Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
  • Nota Bijzondere wetten horeca, coffeeshop, prostitutie en kansspelen
  • Verordening speelautomatenhallen gemeente Leeuwarden 2014