Lion

Trouwe en registrearre partnerskip

Om trouwe te kinnen moatte jo in tal saken regelje. Foar sawol trouwe as registrearre partnerskip jilde deselde rigels. Wêr't yn dit artikel sprutsen wurdt oer trouwe, kinne jo ek registrearre partnerskip lêze.