Inhoudsopgave:

Wat mogen wij van u verwachten?

Respect

 • Wij gaan respectvol met elkaar om.
 • We gaan respectvol met gemeentelijke en andermans bezit om.
 • Geef onze medewerkers de ruimte om hun werk te doen.

Aanwijzingen

 • Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsmedewerkers, die te maken hebben met de huisregels, moeten direct uitgevoerd worden.

Hinderlijk gedrag

 • Schelden, spugen, discriminerende taal, schreeuwen, bedreigingen of fysiek geweld accepteren wij niet.
 • U bent andere klanten of bezoekers niet tot last.

Wapens

 • Het is verboden slagwapens, vuurwapens of steekwapens bij u te hebben.

Roken, alcohol en drugs

 • In het gebouw mag u niet roken, alcohol en/of drugs gebruiken, of onder invloed hiervan te zijn.

Skates en boards

 • U mag het gebouw niet binnenkomen met (roller)skates, steps of andere vervoersmiddelen. Daarmee willen we ongelukken voorkomen. Een uitzondering is het gebruik van een rolstoel.

Dieren

 • Huisdieren mogen niet mee naar binnen. Daarmee voorkomen we dan anderen last hebben. Een uitzondering is een geleidehond.

Geluids- en filmopnamen

 • De gemeente Leeuwarden staat het maken van een geluidsopname toe. Behalve als er belangrijke redenen zijn dit niet te doen. In dat geval wordt er gekeken naar een andere oplossing.
 • Vooraf aan het gesprek kunt u duidelijk maken dat u een geluidsopname wilt maken. Maar dit hoeft niet.
 • Als u een geluidsopname maakt, dan kan de gemeente Leeuwarden voor haar eigen administratie zelf ook een geluidsopname van het gesprek maken.
 • U bewerkt de geluidsopname niet.
 • Zowel u als de gemeente Leeuwarden geeft niet zonder toestemming van de andere partij geluids- of filmopnamen aan andere organisaties of personen, of maakt deze openbaar.
 • Wil iemand van de gemeente van een gesprek met u, een geluidsopname maken? Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming geeft. U ontvangt dan een kopie van de geluidsopname.
 • U mag niet zonder toestemming een medewerker van de gemeente Leeuwarden te filmen.
 • Zowel u als de gemeente Leeuwarden verstrekt niet zonder toestemming van de andere partij geluids- of filmopnamen aan derden, of maakt deze openbaar.
 • Wil iemand van de gemeente van een gesprek met u, een geluidsopname maken? Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming geeft. U ontvangt dan een kopie van de opname.
 • U mag niet zonder toestemming een medewerker van de gemeente Leeuwarden te filmen.