Inhoudsopgave:

Laadpaal aanvragen op eigen terrein

Als u een eigen oprit heeft, dan bent u vrij om hier een laadpaal te plaatsen. Hiervoor kunt u terecht bij een garage of bij een installatiebedrijf.

Laadpaal aanvragen in de openbare ruimte

Inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Leeuwarden die elektrisch autorijden, maar geen parkeermogelijkheid hebben op eigen terrein of oprit hebben, kunnen een openbare laadpaal aanvragen.

  • Een laadpaal in de openbare ruimte kunt u aanvragen via de website www.laadpaalnodig.nl.
  • Deze laadpaal is overigens niet alleen voor uzelf bedoeld, maar ook voor andere gebruikers.
  • Gemeente Leeuwarden heeft samen met andere gemeenten in Fryslân, TotalEnergies opdracht gegeven de plaatsing en realisatie van openbare laadpalen uit te gaan voeren.

Via het aanvraagportaal kunt u een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres. U kunt een aanvraag doen wanneer u (binnenkort) in het bezit bent van een elektrische auto, maar geen mogelijkheid heeft om te laden op eigen (bedrijfs)terrein. Een openbare laadpaal is door iedere EV-rijder te gebruiken en wordt dus niet specifiek voor u als aanvrager gereserveerd.

Voor het indienen van een aanvraag gelden een aantal voorwaarden:

  • U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt.
  • U woont of werkt aantoonbaar minimaal 18 uur per week in de betreffende gemeente.
  • U beschikt (binnenkort) over een elektrische auto en kunt dit aantonen door middel van een (voorlopig) koop- of leasecontract, eigendomsbewijs of vergelijkbaar document.

Er is nog geen openbare laadpaal in uw nabije omgeving (maximaal 250 m loopafstand van aanvraagadres). Indien er wel een laadpaal in uw omgeving is wordt getoetst of deze laadpaal veel gebruikt wordt. Indien dat niet het geval is, wordt uw aanvraag afgekeurd met als reden dat er al een paal in uw omgeving staat. Indien het om een aanvraag voor een laadpaal in een vergunningplichtig gebied of ontheffingshoudersgebied betreft, kunt u aantonen dat u over een parkeervergunning of parkeerontheffing beschikt.

U kunt dus geen openbare laadpaal aanvragen wanneer u over een eigen parkeermogelijkheid beschikt. Dat kan bij een huis of bij een bedrijf zijn. Wanneer u bijvoorbeeld een eigen oprit heeft of een parkeerplaats in de parkeervoorziening van het VvE complex, wordt u geacht zelf een laadpunt te realiseren.

Laadkabels in de openbare ruimte

Het is in de gemeente Leeuwarden niet toegestaan om laadkabels voor privédoeleinden in de openbare ruimte aan te brengen. Bijvoorbeeld over de stoepen. Voetgangers kunnen hierover struikelen. Ook werkt de gemeente niet mee aan het aanbrengen van speciale voorzieningen van bewoners om laadkabels op een veilige manier in de openbare ruimte aan te brengen. Heeft u een elektrische auto en kunt u deze niet op uw eigen grond opladen? Dan kunt u een aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte doen.

Aanvraagproces en communicatie

Zodra u een aanvraag heeft ingediend, komt uw aanvraag terecht bij TotalEnergies. TotalEnergies behandelt alle aanvragen en is verantwoordelijk voor de plaatsing en exploitatie van de openbare laadpalen in de gemeente.

Na het indienen van uw aanvraag wordt deze vervolgens gecontroleerd op compleetheid en of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Na goedkeuring van de aanvraag zoekt TotalEnergies in samenspraak met de gemeente in de directe omgeving van uw aanvraagadres naar een geschikte locatie voor de laadpaal.

Indien de aanvraag en het locatievoorstel worden goedgekeurd, vindt na de voorbereiding (het nemen en publiceren van het verkeersbesluit, de vergunningverlening en het realiseren van de netaansluiting) de uiteindelijke realisatie plaats.

Het totale proces van aanvraag tot plaatsing neemt ongeveer vier maanden in beslag.

Waar staan openbare laadpalen?

Wilt u weten waar binnen de gemeente Leeuwarden openbare laadpalen staan? Kijk dan op de website www.oplaadpalen.nl.