Inhoudsopgave:

Laadpaal aanvragen op eigen terrein

Als u een eigen oprit heeft, dan mag u hier een laadpaal te plaatsen. Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met een garagebedrijf of installatiebedrijf.

Laadpaal aanvragen in de openbare ruimte

Inwoners, bedrijven en instellingen die elektrisch autorijden, maar geen parkeermogelijkheid hebben op eigen terrein of een eigen oprit hebben, kunnen een openbare laadpaal aanvragen via de website laadpaalnodig. Deze laadpaal is dan niet alleen voor uzelf bedoeld, maar ook voor andere gebruikers. Op de website laadpaalnodig vindt u alle openbare laadpalen in de gemeente.

Voorwaarden

  • U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt.
  • U woont of werkt minimaal 18 uur per week in de betreffende gemeente. U moet dit ook kunnen aantonen.
  • U beschikt (binnenkort) over een elektrische auto en kunt dit aantonen door middel van een (voorlopig) koop- of leasecontract, eigendomsbewijs of vergelijkbaar document.
  • Er is nog geen openbare laadpaal in uw omgeving (maximaal 250 m loopafstand van aanvraagadres). Als er wel een laadpaal in uw omgeving is wordt gekeken of deze laadpaal veel gebruikt wordt.
  • Als het om een aanvraag voor een laadpaal in een vergunning plichtig gebied of ontheffingshouders gebied gaat, dan moet u kunnen bewijzen dat u een parkeervergunning of parkeerontheffing heeft.

Plaatsing

Gemeente Leeuwarden heeft samen met andere gemeenten in Fryslân, TotalEnergies opdracht gegeven de plaatsing en realisatie van openbare laadpalen uit te gaan voeren.

Laadkabels in de openbare ruimte

U mag zelf geen laadpaal plaatsen op openbaar terrein. Ook een kabel over het trottoir leggen is niet toegestaan. De gemeente Leeuwarden werkt niet mee om laadkabels op een veilige manier in de openbare ruimte aan te brengen.

Aanvraagproces

  • Het totale proces van aanvraag tot plaatsing van de laadpaal neemt ongeveer 4 maanden in beslag.
  • TotalEnergies behandelt alle aanvragen en is verantwoordelijk voor de plaatsing en exploitatie van de openbare laadpalen in de gemeente.
  • Uw aanvraag wordt gecontroleerd of deze compleet is en of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Na goedkeuring van de aanvraag zoekt TotalEnergies in overleg met de gemeente in de directe omgeving van uw aanvraagadres naar een geschikte locatie voor de laadpaal.
  • Indien de aanvraag en het locatie voorstel worden goedgekeurd, vindt na de voorbereiding (nemen en publiceren van het verkeersbesluit, de vergunningverlening en het realiseren van de netaansluiting) de werkzaamheden plaats.