Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het volgende formulier en vul in:

Aanvraagformulier compensatieregeling medisch afval

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis. U ontvangt binnen 8 weken een reactie.

Wie kan tegemoetkoming aanvragen?

  • Inwoners van de gemeente Leeuwarden.
  • Als u onvermijdbaar medisch afval hebt. Bijvoorbeeld omdat u een stoma hebt, aan thuisdialyse doet, chronische wondverzorging nodig hebt of incontinentiemateriaal gebruikt.
  • Wanneer u niet in een (zorg)instelling woont.

Wegwerpluiers zonder medische indicatie

Deze tegemoetkoming is niet bedoeld voor ouders van kinderen die wegwerpluiers (zonder medische indicatie) gebruiken.

Geen verklaring van de arts nodig

Een medische verklaring via een arts is niet nodig. U moet wel kunnen laten zien dat u medische materialen gebruikt. Bijvoorbeeld via een pakbon of een overzicht van de zorgverzekeraar.

Tot wanneer aanvragen?

Dit kan het gehele jaar.

Wilt u de tegemoetkoming ontvangen over het lopende jaar?

Vraag het dan voor 1 december aan.

Hoeveel is de tegemoetkoming?

De gemeente vergoed vanaf 1 januari 2023 de helft van het variabele gedeelte van uw afvalstoffenheffing. Uw aanvraag moet dan eerst wel goedgekeurd zijn.

De tegemoetkoming wordt automatisch op uw aanslag verrekend.

Moet u elk jaar opnieuw tegemoetkoming aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan ontvangt u de tegemoetkoming totdat u deze zelf stopzet.

Ontvangt u compensatie en veranderd uw situatie?

Bijvoorbeeld omdat u (bijna) geen medisch afval meer hebt? Dan verwachten wij dat u dit bij de gemeente aangeeft. De gemeente doet steekproeven om te kijken of toegewezen compensatieregelingen nog rechtmatig is.

Hoe de tegemoetkoming stopzetten?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.