Inhoudsopgave:

Wijkpanel en Dorpsbelang

Een wijkpanel of dorpsbelang is een vrijwilligersorganisatie. Er doen bewoners, organisaties of ondernemers uit de wijk of het dorp aan mee. Ze bestaan uit ongeveer 4 tot 12 leden. De leden praten mee over plannen en maatregelen van de gemeente, woningcorporaties, politie of welzijnsinstellingen. Wijkpanels en dorpsbelangen zijn voor de gemeente Leeuwarden belangrijke en onmisbare groepen om mee samen te werken. Ook u kunt bij de leden terecht als u een activiteit wilt organiseren, of een plan voor uw wijk of dorp heeft.

Wijkhuis en dorpshuis

De wijkverenigingen en dorpsverenigingen zorgen voor het bestuur van de wijkhuizen en dorpshuizen. Mensen uit de verschillende verenigingen en organisaties uit de wijk of het dorp vormen samen de vereniging. Zij organiseren activiteiten voor de bewoners.

Doe mee in uw wijk of dorp

De meeste panels zijn blij met versterking. Omdat ze graag namens alle doelgroepen praten. Bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mensen met en zonder migratieachtergrond en mensen uit verschillende inkomensgroepen. Wilt u meehelpen met het organiseren van activiteiten of wilt u in het bestuur van uw buurthuis? Meld u dan aan bij uw wijkpanel of dorpsbelang.

Handboek Gebiedsgericht werken

Het handboek legt uit hoe de gemeente met de volgende onderwerpen omgaat en wat u van de gemeente mag verwachten:

  • Belangenbehartiging.
  • Leefbaarheid (schoon, heel en veilig): van het beheer van de openbare ruimte, tot welke problemen er in een wijk of dorp zijn.
  • Activiteiten en initiatieven: waar moet je aan denken bij het organiseren van activiteiten of het uitwerken van een idee.

We werken het handboek gebiedsgericht momenteel uit.

Wijkprogramma's en dorpsprogramma’s 2024

Een digitaal overzicht van alle projecten in uw wijk of dorp die gepland staan voor 2024 vindt u via Wijk- en Dorpsprogramma’s. De wijkpanels en dorpsbelangen maken deze programma’s ieder jaar, samen met de gemeente Leeuwarden. In onderstaande programma’s kunt u de projecten via een document bekijken.